Pappilanpellon leikkipuiston viherrakennussuunnitelma

Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Pappilanpellon leikkipuiston suunnitelman Harju-Soini Maisema ja Ympäristö suunnittelutoimistolla. Suunnittelussa on osallistettu Korpilahden asukkaita sekä koululaisia. Korpilahden Yhtenäiskoulun alaluokkien oppilaat ja päiväkodin ja esikoulun lapset saivat suunnitella leikkialueen. Esitettyjen suunnitelmien perusteella tehtiin kaksi vaihtoehtoa, joista oppilaat vielä äänestivät mieleisimmän vaihtoehdon. Suunnitelmaa on esitelty myös asukastilaisuudessa. Osallistamista jatketaan myös rakennussuunnittelun ja rakentamisen aikana aina puiston valmistumiseen saakka.

Nykytilanne

Pappilanpellon leikkipuisto sijaitsee Korpilahden keskustassa. Puisto sijoittuu Korpilahdentien eteläpuolelle ja rajautuu alueelle Korpilahdentie – Valanteentie – Koivukuja. Puiston länsipuolelle sijoittuu Korpilahden keskustan läpi virtaava kapea joki. Puiston lounais-, etelä- ja itäpuolelle sijoittuu pientalo- ja rivitaloasutusta. Puiston läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa ja kaakko-luode suunnassa kevyenliikenteenväylät. Puiston koillis- itäpuolelle sijoittuvan laajahkon yhtenäisen nurmialueen ja Korpilahdentien välissä kulkee leveämpi, asfaltoitu kevyenliikenteenväylä. Puistossa kasvaa runsaasti lehti- ja havupuita ja eri pensasryhmiä sekä yksittäispensaita. Hallitsevia puulajeja ovat rauduskoivu ja metsämänty.

Nykyisen leikkialueen ympärillä maastoa on muotoiltu kumpareilla, joiden päälle on osittain istutettu laajahkoja pensasryhmiä. Matalat kumpareet ovat nurmipintaisia. Nykyisen leikkipuiston maasto on muutoin melko tasaista korkeudella noin +83.00. Puistoalueen rajalla maasto nousee loivasti korkeuteen +84.0. Leikkipuiston koillispuolella avoimella nurmialueella maasto nousee loivasti koillisen ja idän suuntaan korkeuteen +85.0. Länsipuolelle jäävä joki kulkee puiston kohdalla korkeudella +79.0.

Nykyisen leikkipuiston alueella maaperä on savista ja osittain heikosti vettä läpäisevää. Nykyisten maastonmuotojen ja maastonmuotoilun johdosta alueella esiintyy ajoittain voimakasta lammikoitumista, etenkin alueen eteläosassa. Nykyiset leikkivälineet ovat kuluneita ja niiden turva-alustoissa on puutteita. Valaistus on niukkaa ja heikkotehoista.

Suunnitelma

Leikkipuiston peruskorjaussuunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ollut nykyisten maastonmuotojen ja kasvillisuusalueiden säilyttäminen ja hyödyntäminen. Suunnittelussa on keskitytty uusiin leikkivälineisiin ja kalusteisiin, niiden toiminnallisuuteen ja monipuolisuuteen. Varsinainen rakennettava alue sijoittuu nykyisen leikkipuiston kohdalle ja rakentamisen kokonaislaajuus on noin 3 800 m2.

Uusi leikkipuisto on ns. korttelileikkipuisto ja suunnattu ikäluokille 0-12 v. Tilanjaollisesti uusi leikkialue jakautuu isompien lasten ja pienempien lasten toimintoihin. Pienempien lasten puolella toiminnallisia elementtejä ovat mm. pieni monitoimiteline, jousikeinu ja hiekkalaatikko. Lisäksi alueelle sijoittuu pienemmille lapsille tarkoitettu poljettava polkupyöräkaruselli. Puiston eteläreunaan sijoittuvat erityisesti pienemmille lapsille tarkoitettu muovi-istuimella varustettu pesäkeinu ja tavallinen keinu ns. äiti-lapsi-istuimella, joka mahdollistaa kahden samanaikaisen käyttäjän keinussa.

Isompien lasten puolelle on sijoitettu uusi köysirata ja ns. monikeinu, jossa voi samanaikaisesti omilla istuimillaan keinua jopa kuusi lasta. Isommille lapsille on myös erittäin monipuolinen monitoimiteline (kiipeily, liuku, tasapainoilu) sekä erityinen cyclon-keinu, jossa lapset ottavat vauhtia seisten ja edestakaisen keinuntaliikkeen lisäksi istuinosa pyörii oman akselinsa ympäri.

Leikkipuistoa rajataan osittain uusilla pensasistutuksilla ja keinujen alue rajataan juoksuesteaidoilla. Leikkialueen reunoille istutetaan uusia, matalaksi jääviä lehtipuita. Puiston keskelle rakennetaan korotettu istutusallas, joka samalla toimii istuskelualustana. Puistoon sijoitetaan kaksi roska-astiaa, pöytä-penkkiyhdistelmä ja 2-3 penkkiä. Valaistus uusitaan. Leikkivälineille rakennetaan uudet turvahiekka-alueet. Muu leikkipuiston keskiosa jätetään kivituhkapintaiseksi. Leikkipuiston koillis-itäpuolelle sijoittuva yhtenäinen nurmialue säilytetään. Leikkipuiston peruskorjauksen yhteydessä alueen maastoa muotoillaan ja hulevesien ohjailua ja kuivatusta tehostetaan.

Pappilanpellon peruskorjauksen rakentamisen kustannusarvio on noin 150 000 euroa. Kohde on vuoden 2017 investointiohjelmassa.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros sekä Korpilahden yhteispalvelupisteessä, os. Virastokuja 2, 11.4.-25.4.2017.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Havainnekuva 3 (pdf)

Havainnekuva 9 (pdf)