Mataraisenpuiston viherrakennussuunnitelma

Mataraisenpuisto on osa Jyväskylän keskuspuistoa (Kehä Vihreä). Puisto sijaitsee Nisulan kaupunginosassa Eeronkadun varrella Aatoksenpuiston pohjoispuolella.

Suunnitelma‐alue on osin nykyisellään epävirallinen kivituhkapintainen pysäköintialue, joka on siirtynyt kaupungin omistukseen. Kyseisellä alueella on aiemmin sijainnut tehdasrakennus. Alueella on tehty tutkimus, joissa ei havaittu pilaantuneita maita. Lisäksi suunnitelma‐alueeseen kuuluu kaupungille kuuluva metsikköalue, joka nousee epävirallisen pysäköintikentän laidasta loivana rinteenä. Puustona kasvaa mm. mäntyjä. Aatoksenpuiston suuntaan kevyen liikenteen reitin varrella on myös istutettuja puita.

Epävirallinen pysäköintialue on suunniteltu oleskelumetsiköksi, jonne asennetaan taidepenkki. Kivituhkaiselle pysäköintialueelle tehdään kasvillisuuskumpareita. Näille kumpareille istutetaan erilaisia Suomen luonnossa kasvavia puita ja pensaita. Maanpeitekasvillisuudeksi asennetaan kunttaa ja tehdään niittyalueita. Taidepenkki tulee olemaan rauhoittumisen mahdollistava oleskelualue metsikön keskellä. Taidepenkin edustalle muodostuu pieni aukio. Taidepenkillä olevat graniittiset pallot muodostavat erillisen pallopeli taideteoksen. Pallopenkki kutsuu istumaan ja viettämään aikaa penkillä.

Pysäköintialueen viereiselle metsikköalueelle tehdään lahopuutarha tukemaan luonnon monimuotoisuutta ja tarjoamaan luontoelämyksiä.

Mataraisenpuiston suunnitelman mukainen kustannusarvio on 103 500 €. Kunnallistekniikan investointiohjelmassa v. 2018 on varaus kehä vihreälle, tällä varauksella on tarkoitus toteuttaa mm. Mataraisenpuiston rakentaminen.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 27.3. – 9.4.2018.

Lisätiedot: viherrakennuttaja Timo Mattila, puh. (014) 266 8160

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Viherrakennussuunnitelma (pdf)

Havainnekuva (pdf)