Lutakon esteetön liikunta- ja leikkipaikka

Suunnitelmamateriaalit

Taidekilpailu

Yhteystiedot

Leena Rapo, p. 014 266 5148, leena.rapo[at]jyvaskyla.fi

Kehä Vihreän varrelle Lutakonpuistoon on suunnitteilla liikunta- ja leikkipaikka. Suunnittelun tavoitteena on ollut luoda yhtenäinen kokonaisuus, joka on esteetön mahdollisimman monen erityisryhmän näkökulmasta tarkasteltuna. Ennen suunnittelun käynnistymistä kaupunki keräsi asukkailta esteettömyyteen liittyviä huomioita. Asukkailta saatua palaute on huomioitu tämän suunnitelmaluonnoksen suunnitelmaratkaisuissa.

Tutustu suunnitelmaluonnokseen videolta!

 

Suunnitelman sisältö

Liikunta- ja leikkipaikka sijoittuvat Lutakonpuistoon. Liikuntapaikka on ympyrän muotoinen alue, jonka kehälle on sijoitettu monipuolisia, esteettömiä liikuntavälineitä. Leikkipaikka sijaitsee liikuntapaikan yhteydessä.

Liikuntapaikka

Liikuntapaikan välineiden sijoittelussa on otettu huomioon riittävä väljyys. Alueen keskelle on jätetty vapaata harjoittelutilaa. Liikuntavälineet ovat helppokäyttöisiä. Niissä olevat opastekuvat havainnollistavat kussakin välineessä tehtäviä harjoituksia. Osa välineistä on suunniteltu soveltavaan liikuntaan ja ovat käytettävissä suoraan pyörätuolista. Alueen pinta toteutetaan hiekkatekonurmesta, joka mahdollistaa esteettömän pääsyn harjoittelupisteille. Hiekkatekonurmi on väriltään sinistä ja hiekan väristä. Kokonaisuuden väritys on suunniteltu siten, että välineet erottuvat selkeästi alustastaan ja ovat näin helpommin myös heikkonäköisten havaittavissa. Lisäksi hiekkatekonurmikuviointi helpottaa tilan hahmottamista.

Leikkipaikka

Leikkipaikan teemaksi on valittu järvi. Kokonaisuus muodostuu ”järvestä, saarista ja rannoista”. Järvi -teema näkyy leikkivälinevalinnoissa. Mukana on muun muassa laiva, köysitikkaat ja ankkoja. Välineet on valittu siten, että ne soveltuvat myös erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Suunnittelussa on otettu huomioon muun muassa liikuntarajoitteisten, näkö- ja kuulovammaisten sekä autististen lasten tarpeet. Monet välineet mahdollistavat leikkiin osallistumisen pyörätuolilla. Ne harjoittavat kuulorajoitteisten usein heikompaa tasapainoaistia tai mahdollistavat autististen lasten leikkimisen halutessaan yksin, mutta muiden läheisyydessä. Leikkivälineet on sijoiteltu väljästi siten, että myös apuvälineiden kanssa leikkiminen onnistuu luontevasti.

Oleskelupaikat

Leikkialueen ympärillä kiertää kivituhkapintainen polku, joka helpottaa alueen hahmottumista näkövammaisille. Kivituhkapolku toimii aistipolkuna, jonka varrelle on suunniteltu erituoksuisia ja -tuntuisia kasveja. Polun reunoille on sijoitettu istuskelu- ja piknikpaikat lepohetkiä varten. Liikunta- ja leikkipaikan kokonaisuudessa otetaan huomioon levähdyspaikkojen ja roskakorien tarve. Kokonaisuutta jäsennetään uusilla istutusalueilla, joille valitaan allergisoimattomia lajeja. Rakentamisen yhteydessä kohteeseen asennetaan myös valaistus, minkä lisäksi toteutetaan suunnittelukilpailun avulla tuotettavaa ääni- ja valotaide. Kokonaisuuden on tarkoitus rakentua vuonna 2021.

Lutakonpuiston liikuntapaikka on osa Rantaraitin varrella sijaitsevaa Suomen suurinta ulkokuntosalikokonaisuutta. Eri kokoisia ulkokuntosaleja löytyy raitin varrelta jo viisi, mutta uusia toteutetaan vuosittain lisää. Liikunta- ja leikkipaikkakokonaisuus on myös osa Kehä Vihreää, ydinkeskustaa kiertävää viheralueiden kokonaisuutta.

Ennakkokyselyn tuloksia

Ennen suunnittelun käynnistymistä asukkailta kerättiin näkemyksiä ja kokemuksia esteettömyydestä suunnittelun tueksi. Kysely oli suunnattu erityisryhmille ja erityisryhmien kanssa työskenteleville ja siihen saatiin 22 vastausta. Useissa vastauksissa toistuivat samat teemat. Otoksia saadusta palautteesta alla:

"Laitteiden tulee erottua ympäristöstä. Selkeät esteettömät väylät alueelle ja sieltä pois. Selkeät kuvat, kuinka laitteessa ollaan ja erottuvat nuolet siitä mitä tehdään. Ei liian lähekkäin laitteita."

"Tulokohdan opasteet niin, että soveltuuko laitteet myös vammaisille ja, että onko laitteet turvallisia leikkeihin (lasten kiipeilyyn). Ja jos ei kiipeilyyn, niin opasteet leikkipaikalle. Jos mahdollista, niin laitteiden kuivauspaperia tai ainakin roskis, mihin kotoa tuodun paperin voi jättää."

"Laitteiden käyttömahdollisuus pyörätuolista käsin. Laitteita, joissa selkänojallinen istuin ja säädettävät valjaat. Jalka- ja käsitreenilaitteita."

"Kulkuväylät, itse laitteiden "säätömahdollisuudet" eri kokoisten ja esim. vammoja omaavien käyttäjien kannalta, selkeät ohjeet käyttöön (selkokieli, kuvatuki), värien (maassa/telineiden väri) hyödyntäminen. Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon liittyvät asiat."

"Pääsy invavarustetulla autolla lähelle ulkokultoilupistettä. Lutakossa on hyvin vaikea saada autoa parkkiin. Jos tulee vaikea vammaisen lapsen kanssa paikalle, niin auto olisi hyvä saada parkkiin
hyödyntäminen."

"Selkeät kontrastit värien käytössä auttavat näkövammaista lasta. Eri alueiden rajaukset erilaisin pinnoin helpottavat hahmottamista. Riittävät välit telineillä, jotta kulku onnistuu. Turvallisuus ja monikäyttöisyys siten, että välineisiin pääsy on mahdollisimman helppoa. Telineissä huomioidaan putoamisvaara ja tämän ehkäisemiseksi selkeät kulkureitti kuvioinnit sekä reunojen merkkaaminen tarpeen."

"Joku laite olisi hyvä olla sellaisille lapsille, joilla ei ole omaa vartalon kannattelua, jotta hekin saavat osallistua. Esim sellainen mihin voi työntää pyörätuolin. Myös keinut sellaisia, mihin voi nostaa lapsen jolla ei ole lihasvoimia. Keinussa tulisi olla sellaiset turvavyöt, joilla lapsen saa tukevasti istumaan. Jokin tuulen/sateen suoja."

 

Suunnitelmamateriaalit

Taidekilpailu

Yhteystiedot

Leena Rapo, p. 014 266 5148, leena.rapo[at]jyvaskyla.fi