Hyppää pääsisältöön
Kuva
Äiti ja lapsi lentokonetta leikkimässä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Resurssiviisauden toteutuminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä, resursseja ja sitoutumista yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Jyväskylän kaupunki edistää resurssiviisautta paitsi paikallisesti, myös kansallisesti ja kansainvälisesti erilaisten hankkeiden ja verkostojen kautta.

Verkostot

YMPYRÄKS (Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuus) -verkosto

Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto auttaa yrityksiä päivittämään toimintansa ympäristövastuulliseksi. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta sekä tarjota vertaistukea. Verkoston käynnistäjinä ovat olleet Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät ja BioPaavo/JAMK. 

Lue lisää Ympyräks-verkoston kotisivuilta

Kuva
Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkoston logo

 

FISU (Finnish Sustainable Communities) -verkosto

Finnish Sustainable Communities on edelläkävijäkuntien (Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa) verkosto, joka tavoittelee hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Pyrkimyksenä on vahvistaa kunta- ja aluetaloutta, luoda työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia.

FISU-verkoston kotisivut

Kuva
FISU-verkoston logo

 

Kiertotalouden edelläkävijä kunnat -verkosto

Kiertotalouden edelläkävijäkunnat (Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa) aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.

Kiertotalouden edelläkävijät -verkoston kotisivut

Kuva
Kiertotalouden edelläkävijäkunta-logo. Kuva Suomen ympäristökeskus (SYKE)

 

ICLEI - Local Governments for Sustainability -verkosto 

Local Governments for Sustainability on kansainvälinen kestävän kehityksen kuntien verkosto, joka kannustaa paikallishallintoja kestävän kehityksen toimiin, jotta ne pystyvät vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, kasvavaan kaupungistumiseen sekä talouden ja väestön vaihteluihin. Mukana verkostossa on yli 2500 paikallis- ja aluehallintoa,jotka sijaitsevat yli 125 valtiossa.

ICLEI-verkoston kotisivut

Kuva
Local Governments for Sustainability ICLEI-verkoston logo

 

Union of Baltic Cities (UBC) -verkosto

Union of the Baltic Cities on pohjoisen Euroopan kaupunkien liitto, johon kuuluu 100 kaupunkia ympäri Itämerta. Liiton tavoitteena on osaamisen jakamisen, verkostojen ja kehittämishankkeiden kautta ylläpitää ja kehittää turvallisia ja älykkäitä, kestävälle kehitykselle perustuvia Itämeren alueen kaupunkeja.

UBC-verkoston verkkosivut

Kuva
Union of the Baltic Cities-verkoston logo

Käynnissä olevat hankkeet

Circwaste - Jyväskylä kulkee kohti kiertotaloutta -hanke (2016-2023)

Jyväskylän kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta -hankkeessa (2016-2023) kahdella osahankkeella. Käyttäjälähtöisten kokeilujen osahankkeella haetaan ideoita kiertotalouskokeiluihin ja toisessa osahankkeessa kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa. Hanke on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoima laaja EU-rahoitteinen hanke, joka edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa.

Lue lisää hankkeesta:

Haitari

Päättyneet hankkeet

Jyväskylä on kiertotalouden edelläkävijäkunta

Kiertotalous on fiksua tekemistä ja liittyy kaikkien kuntalaisten arkeen. Jyväskylän kaupunki ja yhdeksän muuta suomalaista edelläkävijäkuntaa ovat sitoutuneet viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin.

Asiasanat:  
resurssiviisaus