"Totuus on todellakin todellisuutta"

Tutustu tarkemmin Jyväskylän kaupungin CO2-päästöraporttehin:

 • CO2-raportti, vuosi 2012 (.pdf)
 • CO2-raportti, vuosi 2018 (.pdf)

- Matti Nykänen

Jyväskylän kaupunki haluaa olla resurssiviisas

Resurssiviisauden periaatteiden mukaan resurssiviisas kaupunki

 • ei tuota ilmastopäästöjä
 • ei tuota jätettä ja
 • ei ylikuluta,

vaan kaupungissa eletään maapallon kantokykyyn sopeutuvaa elämää, mikä luo perusteet ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävälle hyvinvoinnille.

Jyväskylän kaupunki tavoittelee pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti resurssiviisautta. Kaupungin tavoitteena on olla  hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusiutuvien energialähteiden osuus on paikallisesta energiantuotannossa kasvanut 100 prosenttiin. Vuoteen 2040 mennessä kaupungin visiona on olla päästötön, jätteetön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki, mikä tarkoittaa fossiilisten energialähteiden käytöstä luopumista ja siirtymistä kiertotalouteen.

Kohti resurssiviisasta kaupunkia

Resurssiviisauden periaatteiden toteutumista ja kaupungin etenemistä kohti visiota mitataan neljällä pääindikaattorilla:

 • kasvihuonekaasupäästöt
 • materiaalihäviöt
 • ekologinen jalanjälki
 • koettu hyvinvointi

Tutustu tarkemmin Jyväskylän kaupungin CO2-päästöraporttehin:

 • CO2-raportti, vuosi 2012 (.pdf)
 • CO2-raportti, vuosi 2018 (.pdf)
Asiasanat: