"Totuus on todellakin todellisuutta"

Resurssiviisauden periaatteiden mukaan resurssiviisas kaupunki 1) ei tuota ilmastopäästöjä,  2) ei tuota jätettä ja 3) ei ylikuluta, vaan kaupungissa eletään maapallon kantokykyyn sopeutuvaa elämää, mikä luo perusteet ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävälle hyvinvoinnille.

Resurssiviisauden mittaamiseen käytetään neljää pääindikaattoria:

  • kasvihuonekaasu-/ilmastopäästöt
  • materiaalihäviöt
  • ekologinen jalanjälki
  • koettu hyvinvointi

CO2-raportti

Asiasanat: