Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kynä näyttää pylväsdiagrammeja
Pääsisältö

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä strateginen toimenpideohjelma, jota toteuttamalla Jyväskylän kaupunki pyrkii saavuttamaan resurssiviisauden visiot vuonna 2040. Ohjelma toteuttaa kaupunkistrategiaa 2022–2025 ja toimii Resurssiviisas kaupunki -strategiakärjen toimenpideohjelmana. Ohjelma ohjaa kaupunkikonserniin kuuluvien toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden resurssiviisaustyötä.

Tutustu Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaan tarkemmin tästä.

Jyväskylän visiona resurssiviisas kaupunki vuonna 2040

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut resurssiviisauden kokonaisvaltaiseen tavoitteluun toiminnassaan. Jyväskylän tavoitteena on olla päästötön, jätteetön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki vuonna 2040 sekä hiilineutraali vuonna 2030. Jätteettömyyden ja ylikulutuksettomuuden visioita on tarkennettu lisäksi vuodelle 2030 asetetuilla kotitalousjätteen kierrätysastetta ja kulutusperäisiä kasvihuonekaasupäästöjä koskevilla välitavoitteilla.

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma raamittaa kaupungin resurssiviisaustyötä. Ohjelmaan kirjattujen visioiden ja välitavoitteiden mukaisesti resurssiviisas kaupunki:

Ei tuota päästöjä
Päästötön kaupunki on hiilineutraali, mikä tarkoittaa sitä, että ilmastopäästöt minimoidaan ja jäljelle jääneet päästöt kompensoidaan ensisijaisesti hiilinielujen avulla. Kaupungin tavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. 

Ei tuota jätettä
Jätteetön, kestävän kulutuksen kaupunki perustuu materiaalien kiertoon, kiertotalouden ratkaisuihin sekä resurssiviisaaseen luonnonvarojen käyttöön. Kotitalousjätteen määrä Jyväskylän seudulla vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 prosentin tason vuoteen 2030 mennessä. 

Ei ylikuluta luonnonvaroja
Resurssiviisaalla toiminnalla turvataan luonnon kantokyky ja monimuotoisuus sekä ehkäistään luontohaittoja. Kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt pyritään puolittamaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. 

Luo edellytykset asukkaidensa kestävälle hyvinvoinnille
Kaupungin resurssiviisaustyön avulla luodaan edellytykset kaupunkilaisten kestävälle hyvinvoinnille ja resurssiviisaalle elämäntavalle. Resurssiviisauden toteutuminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä, resursseja ja sitoutumista yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Kaupungin asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen resurssiviisaus- ja ilmastoteot ovatkin tärkeitä yhteisten visioiden saavuttamiseksi.

Resurssiviisaustyötä seurataan Ympäristövahdissa

Resurssiviisaustyön tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan kaupungin Ympäristövahti-palvelun kautta. Ympäristövahti on verkkosivupohjainen seurantapalvelu, jossa kuka tahansa voi seurata Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyön etenemistä.

Tutustu seurantapalveluun Ympäristövahdin verkkosivustolla

Resurssiviisausohjelma rakentuu seitsemästä teemasta

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma rakentuu seitsemästä teemasta sekä teemojen sisällä olevista konkreettisemmista aihealueista. Kaupunkikonsernin resurssiviisaustyölle on aihealueittain asetettu tarkemmat tavoitetilat vuodelle 2030 sekä niiden seurantaan tarkoitetut mittarit. Lisäksi ohjelmaan on koottu kullekin aihealueelle vaikuttavimpia toimenpiteitä meneillään olevan valtuustokauden ajalle.

Ohjelman teemoja ovat

  • vähähiilinen energiantuotanto sekä tehokas energian ja veden käyttö
  • kestävä yhdyskuntarakenne ja vähähiilinen rakentaminen
  • ilmastokestävä liikennejärjestelmä
  • ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen
  • resurssiviisas kulutus ja kiertotalous
  • viihtyisä ja monimuotoinen ympäristö sekä 
  • arjen resurssiviisaus ja vastuullisuus.

-     

Haitari

Resurssiviisauden sopimukset ja sitoumukset

Lisätietoja:

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma:

 

Kuva
Resurssiviisas Jyväskylä ohjelman tiivistelmä. Kuva Outi Manninen

 

Hiilineutraali Jyväskylä 2030 skenaariolaskennat:

Kaupunkistrategia 2022-2025:

Päästöseuranta:

Jyväskylän kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä seurataan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuottaman kasvihuonekaasupäästölaskennan avulla.

Voit tutustua SYKE:n kuntakohtaisiin päästölaskelmiin hiilineutraalisuomi.fi -sivustolla.

Jyväskylän kaupungin aiemmat CO2-päästöraportit:

Raportteja:

Tutustu myös Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman seurantavuoden 2020 raporttiin. Raportti on laadittu aiemman, vuonna 2019 hyväksytyn ohjelman mukaisesti:

Jyväskylä on Reilun kaupan kaupunki

Jyväskylän kaupunki sitoutui eettisiin hankintoihin ja muihin Reilun kaupan periaatteisiin kaupunginvaltuuston päätöksellä vuonna 2015. Kaupunki sai Reilun kaupan kaupunki -arvonimen vuonna 2016.

Sitoumuksen myötä kaupunki on sitoutunut lisäämään eettisyyttä ja vastuullisia hankinta toiminnassaan. Lisäksi kaupunki osallistuu vuosittaiseen Reilun kaupan viikkoon.

Kuva
Asiasanat:  
resurssiviisaus