Resurssiviisauden tekijät

Yhteystiedot:

Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
Ympäristöasiantuntija Mervi Saukko
Ympäristöasiantuntija Veli-Heikki Vänttinen

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki rakentaa alueellista yhteistyötä resurssiviisaan toiminnan mahdollistamiseksi ja luo yhteistyössä eri sidosryhmiensä kanssa paikallisia ratkaisuja ilmastomuutoksen ja maapallon kantokyvyn globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Kaupunki edistää resurssiviisautta paitsi paikallisesti, myös kansallisesti ja kansainvälisesti erilaisten hankkeiden ja verkostojen kautta. Lisäksi kaupunkikonserni huomioi resurssiviisauden omassa toiminnassaan. 

Sidosryhmäyhteistyö - hankkeet ja verkostot

Kaupunkikonsernin oma toiminta

Resurssiviisausryhmä käynnistää ja kokoaa kaupunkikonsernin eri toimialoilla, konsernihallinnossa, liikelaitoksissa ja yhtiöissä tehtävää resurssiviisautta edistävää työtä sekä rakentaa resurssiviisauden tavoitteita palvelevaa yhteistyötä myös konsernin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Resurssiviisausryhmään kuuluu yhteensä 25 jäsentä, jotka edustavat kaupunkiorganisaation seuraavia toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä:

Ryhmän toimintaa ohjaavat kaupungin strategiset tavoitteet ja talousarvioon kirjatut kehittämistavoitteet. Resurssiviisausryhmän ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä.

Resurssiviisaustiimi koordinoi kaupunkikonsernin resurssiviisaustyötä:

  • Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
  • Ympäristöasiantuntija Mervi Saukko
  • Ympäristöasiantuntija Veli-Heikki Vänttinen

Yhteystiedot:

Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
Ympäristöasiantuntija Mervi Saukko
Ympäristöasiantuntija Veli-Heikki Vänttinen

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Asiasanat: