Minäkö resurssiviisas?

Hiilinjalanjälki kertoo elintavoistamme

Hiilijalanjäljellä voidaan mitata ja vertailla keskenään elintapojemme ilmastovaikutusta. Hiilijanjälki kuvaa ihmisten tuottamia ilmastopäästöjä ja sen yksikkö on kilogramma kasvihuonekaasupäästöjä vuodessa (kg CO2e/vuosi). Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto (Sitra) on arvioinut vuonna 2018, että keskivertosuomalaisen hiiljalanjälki on 10 300 kg CO2e/vuosi, josta

  • liikenteen ja matkailun osuus on 29 %
  • asumisen osuus on 20 %
  • ruokailun osuus on 18 %
  • muun kulutuksen osuus on 33 %

Liikenteen ja matkailun ilmastovaikutus koostuu suurelta osin henkilöautoilusta (2240 kg CO2e) ja lentomatkustamisesta (630 kg CO2e). Asumisen ilmastopäästöt muodostuvat pääasiassa rakennusten lämmityksestä (800 kg CO2e) ja sähkönkulutuksesta (860 kg CO2e). Ruuan kulutuksen osalta suurin ilmastovaikutus on punaisen lihan (560 kg CO2e), juustojen (340 kg CO2e) ja muiden maitotuotteiden (290 kg CO2e) käytöllä. Vapaa-ajan ja palveluiden (1690 kg CO2e) ja kodinkulutustavaroiden (1140 kg CO2e) ilmastovaikutukset ovat henkilöautoilun jälkeen keskimäärin suurimmat.

Voit arvioida omaa hiilijalanjälkeä esimerkiksi:

Asiasanat: