Kaupungin ympäristöjärjestelmä

Yhteystiedot:

 • Ympäristöasiantuntija Mervi Saukko
 • Ympäristöasiantuntija Veli-Heikki Vänttinen
 • Ympäristöasiantuntija Outi Manninen

Sähköpostitit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Tutustu tarkemmin:

Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöjohtamisen väline, jolla ympäristöasiat otetaan järjestelmällisesti huomioon toiminnassa ja sen suunnittelussa. Tunnistettujen ympäristövaikutusten ja oman toiminnan arvioinnin avulla pyritään löytämään ympäristölle vähemmän haitallisia tapoja toimia. Suunnitelmallisuus lisää resurssiviisautta ja vähentää päästöjä, jätteitä sekä energian ja luonnonvarojen kulutusta. Hyödyt näkyvät paitsi puhtaampana ympäristönä, myös säästettyinä euroina. Ympäristöasioiden huomioiminen ja niiden hallinta ovatkin osa kaupungin johtamis- ja kehittämistoimintaa.

Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä kuuluu kaikille Jyväskylän kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kaupungin toimintakenttä on moninainen ja työhön kuuluu lukuisia erilaisia asioita:

 • kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen
 • kehitetään joukkoliikennettä
 • tehdään kestäviä hankintoja
 • hyödynnetään maamassoja
 • rakennetaan meluvalleja
 • tehdään hulevesisuunnitelmia
 • ylläpidetään luontopolkuja
 • suojellaan arvokkaita rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä
 • järjestetään tempauksia ja tapahtumia

Kaupunki on nimennyt työntekijöidensä keskuudesta 40-50 ympäristöyhdyshenkilöä. Näiden henkilöiden ympärille rakentuvat erikokoiset toimialojen tai palvelualueiden ympäristötyöryhmät, poikkihallinnollisten yhteisten asioiden käsittelyyn.

Raportointia tarvitaan tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja toiminnan kehittämiseksi. Kaupungin ulkoisia ympäristömenoja, -tuloja ja -investointeja kuvataan ympäristötilinpäätöksessä, joka julkaistaan vuosittain osana kaupungin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Valtuustokausittain julkaistavassa ympäristöraportissa puolestaan kerrotaan, miten Resurssiviisas Jyväskylä 2040- ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin on vastattu edellisellä valtuustokaudella ja millainen matka on jäljellä.

Yhteystiedot:

 • Ympäristöasiantuntija Mervi Saukko
 • Ympäristöasiantuntija Veli-Heikki Vänttinen
 • Ympäristöasiantuntija Outi Manninen

Sähköpostitit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Tutustu tarkemmin: