"Jokainen tsäänssi on mahdollisuus"

- Matti Nykänen

Resurssien viisaalla käytöllä pyritään muun muassa hiilineutraaliksi ja jätteettömäksi kaupungiksi sekä huolehtimaan luonnon monimuotoisuudesta. Ympäristöasioiden hallitsemisen tukena kaupungilla on käytössään ympäristöasioiden hallintajärjestelmä eli lyhyemmin ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmän lähtökohtana ovat soveltuvin osin kansainvälisen ympäristöstandardin ISO 14001:2015 sisältö- ja muotovaatimukset.

Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla ympäristöasiat otetaan järjestelmällisesti huomioon toiminnassa ja sen suunnittelussa. Kaupungin ympäristöpolitiikka on hyväksytty valtuustossa vuonna 2010 ja sen mittarit kesällä 2011. Niitä päivitetään jatkuvasti.
 

Asiasanat: