Resurssiviisauden sopimukset ja sitoumukset

Resurssiviisaussitoumus

Jyväskylän kaupunki sitoutui valtuuston päätöksellä (25.5.2015/71) tavoittelemaan jätteettömyyttä, päästöttömyyttä ja ylikulutuksetonta elämää pitkäjänteisesti, viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Sitoumus tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on myös sitoumus toimia esimerkillisesti kestävän hyvinvoinnin edistämisessä, levittää aktiivisesti tietoa resurssiviisaasta toiminnasta ja sen tuloksista sekä myötävaikuttaa näin myös Suomen asemaan kestävän hyvinvoinnin mallimaana.

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus

Jyväskylän kaupunki sitoutui valtuuston päätöksellä (21.3.2016/18) Euroopan komission paikallistason toimijoille tarkoitettuun energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors). Sopimus edellyttää kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) sisältämien toimenpiteiden toteuttamista.

Covenant of Mayors on kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus, jolla kaupungit sitoutuvat vapaaehtoisesti EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen omalla alueellaan. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Jyväskylän kaupunki liittyi kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 kaupunginhallituksen päätöksellä (5.9.2016/181). Sopimuksella pyritään ensisijaisesti kaupungin energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi sopimus tukee olennaisesti myös muuta kunta-alalla tehtävää ilmastotyötä.

Jyväskylän kaupungin kokonaissäästötavoite sopimusajalle 2017-2025 on 8,38 GWh.

Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimustoiminta on ollut keskeinen ja kustannustehokas keino kansallisessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Energiansäästöä ja energiatehokkuutta on edistetty valtion ja kunta-alan välisillä sopimuksilla jo 1990-luvulta lähtien.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Jyväskylän kaupunki on mukana kestävän kehityksen yhteyskuntasitoumuksessa, jonka pitkän aikavälin tahtotilana on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Kaupunki edistää yhteistä visiota ja sitoumuksen kahdeksaa tavoitetta konkreettisilla toimenpiteillä, joiden tulokset ovat mitattavissa:

 

Reilun kaupan kaupunki

Jyväskylän kaupunki sitoutui eettisiin hankintoihin ja muihin Reilun kaupan periaatteihin kaupunginvaltooston päätöksellä (30.11.2015/135). Kaupunki sai Reilun kaupan kaupunki -arvonimen 21.3.2016.

Reilun kaupan kaupungin ideana on eettisyyden ja vastuullisten hankintojen lisääminen. Arvonimen kriteereihin kuuluvat myös Reilusta kaupasta viestiminen ja osallistuminen jokavuotiseen Reilun kaupan viikkoon.

 

Asiasanat: