"Huominen on aina tulevaisuutta"

- Matti Nykänen

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pitkäjänteisesti resurssiviisauden tavoitteluun - kaupunki haluaa olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030 ja päästötön, jätteetön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuonna 2040.

Jyväskylän kaupunki on nostanut yhdeksi strategian kärjeksi resurssien viisaan käytön ja integroinut resurssiviisauden osaksi kaupungin kokonaisjohtamista sekä sen talouden ja toiminnan vuosikelloa. Kaupunkikonsernin toimintaa ohjaa alueen eri toimijoiden kanssa yhteistyössä laadittu Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma, joka viitoittaa määrätietoista resurssiviisaustyötä kohti pitkän aikavälin tahtotilaa.

Asiasanat: