Hyppää pääsisältöön
Kuva
Nurmikonleikkuuta Kirkkopuistossa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Kunnossapidon tehtäviin kuuluvat kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden, laitteiden ja varusteiden hoitaminen sekä yleisen siisteyden ylläpitäminen ympäri vuoden.

Kunnossapitoluokat

Jokaisella viheralueella on kunnossapitoluokka. Viheralueita hoidetaan luokituksessa määritellyn tavoitteen mukaisesti. Viheralueet jaetaan viheralueiden valtakunnallisen RAMS-kunnossapitoluokituksen mukaan:

Rakennetut viheralueet

R1 Arvoviheralueet

 • Rakennetut arvoviheralueet ovat  laadukkaista materiaaleista korkeatasoisesti rakennettuja viheralueita. Ne ovat erityisen arvokkaita puutarhakulttuurin, puutarhataiteen, kulttuuriperinnön, arkkitehtuurin tai muiden maanomistajan määrittämien ominaispirteiden vuoksi.
 • Arvoviheralueen hoito on intensiivistä ja yleisilme on koko ajan siisti.
 • Kirkkopuisto

R2 Toimintaviheralueet 

 • Toimintaviheralueet ovat jalankulun ja pyöräilyn reittiyhteyksiin sekä liikuntaan ja leikkiin ja erityistoimintoihin varattuja viheralueiden osia.
 • Hoidon tavoitteena on monipuolinen, viihtyisä, turvallinen, käyttäjäystävällinen ja toimiva viheralue.
 • mm. Lounaispuisto, Yrttisuon perhepuisto, ulkoliikuntapaikat

R3 Käyttöviheralueet 

 • Käyttöviheralueet ovat viheralueita, joissa voi olla monipuolista kasvillisuutta ja rakenteita, kuten vesialtaita, siltoja, portaita ja muita taitorakenteita
 • Hoidon tavoitteet ja tapa samat kuin toimintaviheralueilla
 • mm. katupuuistutukset, Aatoksenpuisto, Asemapuisto, Huhtasuon puisto

R4 Suoja- ja vaihettumisviheralue

 • Suoja- ja vaihettumisviheralueilla rakennettu ympäristö sulautuu luonnonmukaisiin alueisiin. Ne toimivat suojana melulta ja pölyltä.
 • Suoja- ja vaihettumisviheralueen hoidon tavoitteena on suojavaikutus, kerroksellinen kasvillisuus, taajamaluonnon monimuotoisuus ja puistomainen yleisilme
 • mm. Eerolanpuron kosteikko, Keljon puropuistot, Savulahden hulevesialue

Avoimet alueet

A1 Arvoniitty

 • ei ole käytössä Jyväskylässä

A2 Käyttöniitty             

 • ei ole käytössä Jyväskylässä

A3 Maisemaniitty

 • Maisemaniityt ovat osa virkistysaluetta, puistoa, liikenneviheraluetta, kulttuuri- tai perinnemaisemaa. Maisemaniitylle ei kohdistu käytöstä johtuvaa kulutusta.
 • Maisemaniittyjä hoidetaan niin, että kukkiva niittylajisto menestyy, ekologinen monimuotoisuus vahvistuu ja avoin kulttuurimaisema säilyy. Jyväskylässä tämä tarkoittaa kerran vuodessa, alkusyksystä, niittämistä.
 • mm. liikenteen reuna-alueet, useiden puistojen laidat, omenatarha

A4 Avoin alue

 • Avoimia alueita ovat viljelykäytöstä poistuneet pellot, aukeat alat metsissä ja sähkölinjojen aluset. Lisäksi luokkaan kuuluvat luonnonniityt, tulvaniityt, rantaniityt ja ruovikot, joita ei hoideta tai hoito on pelkkää vesakon poistoa.
 • Hoidolla pyritään säilyttämään kohteen avoimuus ja näkymät niittämällä alueet joko vuosittain tai joka toinen vuosi.
 • mm. Korpelan maisemapelto, lammaslaitumet, Åströmin laakso

A5 Maisemapelto

 • ei ole käytössä Jyväskylässä
Asiasanat:  
viheralue
puisto
kunnossapito
hoito