Metsien jakautuminen eri hoitoluokkiin

Metsien käytössä ja hoidossa on tärkeää ottaa laajasti huomioon erilaiset arvot ja käyttömuodot sekä metsien tuottamat moninaiset hyödyt. Kaupungin metsät on jaettu valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaiseen luokitukseen siten, että kullekin metsäkuviolle on määritelty kunkin alueen tärkein arvo.

Metsäsuunnitelmaa päivitetään vuoden 2019 aikana metsäohjelman linjausten mukaiseksi, jolloin myös hoitoluokitukseen tulee muutoksia. Hoitoluokitusta ja metsäsuunnitelmatietoja pääset katsomaan kaupungin karttapalvelun kautta, joka toimii myös mobiilissa. Mikäli haluat tarkastella metsäsuunnitelmatietoja, valitse kartalla näkyvät tasot ja sen jälkeen "kaavat, kiinteistöt ja metsät". Tämän jälkeen valitse kartalle "metsäkuviot ominaisuuksineen". Hoitoluokitusta pääset katsomaan valitsemalla "metsäkuviot hoitoluokan mukaan".

TALOUSMETSIÄ on 32 % kaupungin omistamista metsistä, eli noin 2780 hehtaaria. Kauempana asutuksesta ja keskeisiltä virkistysalueilta sijaitsevia talousmetsiä hoidetaan tehokkaasti siten, että ne pysyvät hyvässä kasvukunnossa ja tuottavina.

ULKOILU-VIRKISTYSMETSIÄ on 29 % kaupungin omistamista metsistä, eli noin 2500 hehtaaria. Laajahkoja ulkoilu- ja virkistysmetsiä asutuksen tuntumassa hoidetaan siten, että maisemakuva ja metsän tuntu säilyvät.

SUOJELUALUEITA on 16 % kaupungin omistamista metsistä, eli noin 1430 hehtaaria. Suojelumetsissä ei pääsääntöisesti tehdä metsänhoidollisia toimenpiteitä ja ne saavat kehittyä luonnon ehdoilla.

LÄHIMETSIÄ on 15 % kaupungin omistamista metsistä, eli noin 1280 hehtaaria. Asutuksen läheisyydessä sijaitsevien lähimetsien hoidossa kuullaan asukkaita.

ARVOMETSIÄ on 3 % kaupungin omistamista metsistä, eli noin 260 hehtaaria. Arvometsiin kuuluu erityyppisiä ja eritavoin hoidettavia kohteita, joten arvometsien hoitotoimenpiteet määrittyvät kohteen luonteen mukaisesti.

MAANKÄYTÖN MUUTOSALUEITA on 3 % kaupungin omistamista metsistä, eli noin 250 hehtaaria. Maankäytön muutosalueet ovat yleis- tai asemakaavassa rakentamiseen osoitettuja alueita. Muutosalueilla metsää valmennetaan siten, että puustoa voidaan jatkossa kasvattaa eri-ikäisrakenteisena.

SUOJAMETSIÄ on 2 % kaupungin omistamista metsistä, eli noin 200 ha. Suojametsien hoidossa tavoitellaan suojavaikutusten säilyttämistä. Useimmissa tapauksissa jatkuvasti peitteinen, elinvoimainen ja monikerroksinen metsä antaa parhaan suojan useimpia haittoja vastaan.