Talousmetsien hoito

Talousmetsien hoidon tavoitteena on kestävä ja korkea puuntuotanto metsänhoidollisin perustein. Toiminnassa huomioidaan myös muut mahdolliset arvot ja alueelle kohdistuvat säädökset. Talousmetsille on asetettu taloudellisia tuottovaatimuksia.

Jyväskylän talousmetsien hoidon periaatteet selviävät voimassa olevasta metsäsuunnitelmasta

 

Palautteet ja kysymykset

Metsäasioista voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä Jyväskylän sähköisen palautepalvelun kautta. Asiakaspalvelu hoituu myös Rakentajantalon Palvelupiste Hannikaisessa.