Rakennettavien alueiden puunkorjuu

Rakentamiseen varatuilla alueilla tehdään puunkorjuutyöt ennen rakentamisen aloittamista. Puunkorjuut tehdään rakennustöiden edellyttämässä aikataulussa, asemakaavan, tontinluovutus- ja rakentamisohjelman sekä rakennus- tai maisematyöluvan määrittämiltä alueilta.

Kysymyksiä ja palautetta puunkorjuuasioista voi esittää sekä kaupungin sähköisen palautekanavan kautta tai ottamalla yhteyttä Palvelupiste Hannikaiseen.