Usein kysyttyjä kysymyksiä

Milloin minun tontin kohdalle tullaan merkkaamaan ja kaatamaan puita?

Lähimetsien hoitoalueet ovat laajoja, kymmenien hehtaarien kokoisia alueita. Lähimetsätyömaiden lisäksi käydään tekemässä kiireellisinä mm. vaarallisia ja huonokuntoisia puita eri puolilla kaupunkia. Eri työmaiden kesto ja puun kaatoon menevä aika riippuvat monesta tekijästä. Jotta voisimme edetä järjestelmällisesti ja tehokkaasti työmaakokonaisuuden edistämiseksi, emme yleensä sovi tarkempaa ajankohtaa yksittäisten puiden kaatoajankohdalle, ellei siihen ole jotakin erityistä syytä. 

Mikäli asuinalueellesi on tulossa lähimetsien hoitoa vuonna 2021, aloitetaan työt kyseisen vuoden elokuussa tiedottamisella ja asukkaiden kuulemisella. Tonttien lähialueelle tehdään poistettavien puiden merkkaus, eli leimaus, elo-lokakuun aikana. Pienemmän puuston raivausta ja kasausta tehdään yleensä lumien tuloon saakka. Puiden kaatoa aloitellaan soveltuvilla kohteilla syksyn aikana ja hakkuita jatketaan talvella. Aluetta siistitään kevään aikana ja kulloinkin työn alla oleva alue pyritään saamaan valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä. Elokuussa 2021 aloitetuilla alueilla pitäisi olla valmista kesäkuussa 2022.

Tullaanko hoidettua lähimetsää vielä siistimään ja milloin risut viedään pois?

Asutuksen lähimetsissä raivataan hoitotöiden yhteydessä pienempää puustoa, joka monissa paikoissa kerätään metsään pienille kasoille. Metsään kasatut risut ajetaan tien varteen hakkuun yhteydessä. Risuja kuivatellaan vähintään yhden kesän yli, ennen niiden käyttämistä polttoaineena energialaitoksessa. Asutuksen lähellä olevia risukasoja siirretään kauempana sijaitseville energiapuuvarastoille kuivamaan. Kauempana asutuksesta risujen annetaan kuivua tienvarsivarastossa, jolloin vältetään ylimääräinen siirto. Mikäli haluat selvittää tarkemmin jonkun tietyn alueen siistimiseen liittyviä asioita tai risukasan siirtoaikataulua, ole yhteydessä metsäpalveluihin.