Mitä metsissä saa tehdä omatoimisesti?

Ole yhteydessä Jyväskylän sähköisen palautepalvelun kautta.

Asiakaspalvelu hoituu myös Palvelupiste Hannikaisessa tai soittamalla numeroon 014 266 0108.

Lähtökohtana kaupungin metsissä toimimiselle voidaan pitää jokamiehenoikeuksia. Niillä tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää aluetta ja nauttia luonnosta jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa.

Kaupungin mailta ei saa kerätä esimerkiksi tuohta, sammalta, jäkälää, joulukuusia, kuusen kerkkiä, mahlaa, pakuria tai pahkaa. Puiden kaataminen ja vahingoittaminen on kielletty. Mikäli olet epävarma tai mieleesi tulee kysyttävää, ota yhteyttä.

Vesakon siistiminen oman tontin läheisyydestä 

Kun kaupunki on tehnyt "ensikertaisen" raivauksen alueelle lähimetsien hoidon yhteydessä, voivat asukkaat halutessaan siistiä alueelle syntyvää vesakkoa oman tontin välittömästä läheisyydestä. Mikäli kyseessä on taloyhtiö, on vesakon siistimisaikeista hyvä keskustella taloyhtiössä. Raivaustöitä tulisi välttää lintujen tärkeimpään pesimäaikaan 15.4.-31.7.

Vesakolla tarkoitetaan raivauksen jälkeen alueelle syntyvää uutta pientä puustoa, joka voi olla versonut juuresta ja kannosta tai olla syntyisin siemenestä. Kaupungin suorittaman raivauksen yhteydessä alueelle jätettyä pienempää puustoa ei saa raivata. Käsitellylle alueelle on voitu jättää käsittelemättömiä kohtia tai pienempiä puita ja taimia kasvamaan seuraavaksi puusukupolveksi, joten on tärkeää että näitä taimia ei kaadeta. Oman tontin välitön läheisyys voi tarkoittaa eri paikassa erilaista etäisyyttä tontista. Jos ollaan esimerkiksi 15 m leveällä metsäkaistaleella tonttien välissä, voi vesakkoa pitää kurissa kaistaleen puoliväliin saakka oman tontin kohdalta. Vesakon siistimisessä on huomioitava, että naapureiden mielipiteet siistimistarpeesta voivat vaihdella suuresti.

Tontille ulottuvien oksien karsiminen

Naapurussuhdelaki sallii, että naapurin alueelta tunkeutuvat oksat ja juuret voi postaa, jos niistä aiheutuu haittaa. Naapurin puolella kasvavaa puuta ei voi koskaan kaataa. Lain perusteella oksien poistamisoikeus syntyy, jos omistaja ei ole kohtuullisessa ajassa kehotuksen jälkeen poistanut haittaavia oksia. Haitta voi olla esimerkiksi merkittävä kiinteistön likaantuminen, rakennuksen vaurioituminen tai kiinteistön puolella olevan kasvillisuuden kasvuolosuhteiden olennainen huonontuminen. Jos kyseessä on taloyhtiö, on oksien karsimisesta syytä keskustella taloyhtiössä. Puunkaatotoiveita toteutetaan kaupungin toimesta lähimetsien hoidon yhteydessä, katso milloin omalle asuinalueellesi ollaan tulossa tekemään lähimetsien hoitoa.

Katso myös nämä!

Ole yhteydessä Jyväskylän sähköisen palautepalvelun kautta.

Asiakaspalvelu hoituu myös Palvelupiste Hannikaisessa tai soittamalla numeroon 014 266 0108.