Viljelypalsta-alueen säännöt

Viljelypalstatoimintaa ollaan muuttamassa vuodesta 2021 alkaen. Toimintamuutoksen tavoitteena on toiminnan yhtenäistäminen, monivuotisten kasvien viljelyn mahdollistaminen kaikilla palsta-alueilla ja tasavertaisuus kaikkia viljelijöitä kohtaan. Viljelypalsta-alueita koskeva sääntöluonnos oli kommentoitavana 20.1 asti. Kommentoinnin sulkeutumisen jälkeen palautteet käsitellään ja sääntöluonnokseen tehdään tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia saatujen kommenttien pohjalta. Säännöt menevät kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi 2.2.2021 kokoukseen.

Viljelypalsta-alueen sääntöluonnos

Vuokraus

Palstojen varaus tehdään sähköisen varauspalvelun kautta. Maksamalla viljelypalstastaan vuotuisen vuokran vuokraaja saa vuokraoikeuden kaupungin omistamaan viljelypalstaan. Vuokra-aika on vuosittain 15.4 – 31.10. Viljelypalstojen koko vaihtelee jonkin verran. Palstan koko vaikuttaa vuokran määrään.

Vuokralainen ei saa siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle eikä luovuttaa palstaa muutenkaan kolmannen osapuolen käyttöön.

Vuokrasopimuksen tehdessään vuokraaja sitoutuu noudattamaan viljelypalsta-alueen sääntöjä. Vuosittainen vuokraoikeus alkaa, kun vuosivuokra on maksettu. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, palsta vapautuu uudelleen vuokrattavaksi. Vuokralaisen tulee huolehtia yhteystietojensa oikeellisuudesta. 

Vuokraajan on poistettava kasvit ja muu viljelyvälineistö viljelypalstalta vuokrauksen päättyessä. Kaupungilla on oikeus laskuttaa täysimääräiset palstan tyhjennys- ja siivouskustannukset vuokralaiselta, jos viljelijä itse ei ole huolehtinut tyhjennyksestä. Minimiveloitus on 100 €.

Sääntöjen rikkomisesta ja vuokralaisen epäsopivasta toiminnasta tai käytöksestä (häiriökäyttäytyminen, viljelyyn kuulumattoman tavaran varastointi, palstan viljelemättömyys jne.) voi kaupunki päättää palstanvuokrauksen yksipuolisesti. Virheellisestä toiminnasta annetaan ensin huomautus, jonka jälkeen viljelijällä voi korjata toimintansa. Jos viljelijä ei huomautuksesta huolimatta korjaa toimintaansa palstaoikeus katsotaan menetetyksi. Palstavuokraa ei tällöin palauteta takaisin. 

Jos kaupunki tarvitsee palsta-aluetta muuhun tarkoitukseen, on vuokraaja velvollinen luovuttamaan palstansa heti vaadittaessa kaupungin hallintaan, jolloin kaupunki suorittaa vuokraajalle kohtuulliset lannoite- ja siemenkustannukset sekä korvaa monivuotisten istutusten arvon.

Viljely

Palstaa saa käyttää ainoastaan viljelyyn. Palstaa on viljeltävä ja pidettävä hoidettuna. Mikäli palstan viljelyä ei ole aloitettu kesäkuun loppuun mennessä tai palsta on rikkakasvien, heinän tai tavaran valtaama, vuokraaja menettää vuokraoikeuden palstaansa ja kaupunki saa vuokrata sen uudelleen.

Viljelijä vastaa palsta-alueen maan muokkauksesta.

Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa omalta palstalta käsin eikä niistä aiheudu haittaa muille viljelijöille. Kaikkien viljelykasvien osien tulee pysyä palsta-alueella. Monivuotisten kasvien istutusetäisyys palstan rajasta on vähintään 1,5 m. 

Palstalle ei saa istuttaa puita.

Haitallisten vieraslajien kylvö ja istuttaminen on kielletty. Lue lisää vieraslajeista. 

Viljelypalstan reunoille on jätettävä kulkuväylät vapaiksi, jotta kulku muille palstoille onnistuu esteettä. Kulkuväyliä ei saa ottaa viljelykäyttöön. Kaupunki poistaa kulkuväylillä olevat viljelykasvit.

Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin, jonka korkeus saa olla enintään 50 cm.

Puiset viljelylaatikot, kompostikehikot sekä työvälinelaatikot ovat sallittuja ja ne voivat olla palstalla talven yli. Niiden korkeus voi olla enintään 100 cm ja etäisyys viereiseltä palstalta tulee olla vähintään 100 cm.

Palstalle ei ole lupa asentaa kasvihuoneita, katoksia, puuaitoja, terasseja, lavoja, laatoitusta, kivireunuksia yms. Kaupunki voi poistaa palstoilta luvattomat rakenteet ja laskuttaa vuokralaiselta täysimääräiset siivouskustannukset, minimiveloitus 100 €. Haittaeläinten pääsyä viljelmille estävät kevyet aitarakenteet/verkot ovat sallittuja. Ne eivät saa haitata toimintaa naapuripalstoilla.

Luonnonmukaisten kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden käyttö on sallittu.

Jätehuolto

Vuokraajan on huolehdittava palstansa sekä sen lähiympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Vuokraajan on toimitettava jätteet pois palstalta omalla kustannuksellaan.

Palstalla syntyvä maatuva jäte kompostoidaan omalla palstalla. Komposti voi olla palstalla talven yli.

Palstalla ei saa säilyttää viljelyyn kuulumattomaa tavaraa (autonrenkaat, grillit jne.). Viljelypalstat eivät ole viljelyyn kuulumattoman tavaran hyötykäyttö / säilytysalueita. Kaupunki voi poistaa luvattoman tavaran ja laskuttaa vuokralaiselta täysimääräiset siivouskustannukset. Minimiveloitus on 100 €.

Kasvijätteen ja roskan läjittäminen viljelypalsta-alueen reunoille on kielletty.

Palstalle ei saa tehdä avotulta. Roskien tai muiden jätteiden polttaminen on kielletty.

Rajat

Rajamerkkien siirtäminen alueella on kielletty. Viljelypalstojen rajojen epäselvyyksien selvittämisestä kaupunki laskuttaa toimenpiteestä aiheutuneet kulut täysimääräisenä asianomaisilta. Minimiveloitus on 100 €.

Vuokralaiset hoitavat yhdessä palstojen väliin jäävän nurmikaistan.

Muuta

Lemmikit ovat sallittu, kun ne eivät aiheuta häiriötä muille ja ympäröivälle luonnolle sekä pysyvät viljelijän palstalla.

Kaupunki ei vastaa kasveille tai palstalla oleville rakenteille tehdystä ilkivallasta.

Kaupunki niittää tai raivaa kesäkaudella viljelypalsta-alueita ympäröivät reuna-alueet sekä viljelemättömät palstat.