Hyppää pääsisältöön
Kuva
Viljelypalsta. Kuva Mervi Vallinkoski
Pääsisältö

Viljelypalstatoiminnan säännöt

Keljonlahden, Kilkitniemen, Kirrin, Kortesuo-Viitaniemen, Naattian ja Sulkurannan viljelypalsta-alueilla on mahdollista viljellä monivuotisia kasveja. Näillä alueilla ei tehdä maanmuokkauksia kaupungin toimesta. Survo-Korpelan viljelypalsta-alueella maanmuokkauksia tehdään kaupungin toimesta ja sen vuoksi palstat on tyhjennettävä kaikista tarvikkeista syyskuun loppuun mennessä. Survo-Korpelassa palstat ovat valmiina viljelyä varten viimeistään 20.5., jolloin kevätmuokkaus sekä palstojen mittaus ja paalutus on tehtynä. Syyskyntö Survo-Korpelassa tehdään lokakuussa, jonka vuoksi kaikki tarvikkeet on poistettava palsta-alueelta 10.10. mennessä. Tarvikkeita ei saa varastoida talvikauden ajaksi palsta-alueen vierelle ja metsikköön. Sääntöjen loppuosassa on erilliset viljelyohjeet Survo-Korpelan viljelypalsta-alueelle sekä yhteisesti muille viljelypalsta-alueille. 

Vuokraus 

Palstojen varaus tehdään pääsääntöisesti sähköisen varauspalvelun kautta, mutta varaus on mahdollista tehdä myös asiakaspalvelupisteellä Jyväskylä-infossa. Maksamalla viljelypalstastaan vuotuisen vuokran vuokraaja saa vuokraoikeuden kaupungin omistamaan viljelypalstaan. Viljelypalstojen koko vaihtelee jonkin verran. Palstan koko ja palstalla olevat palvelut vaikuttavat vuokran määrään. Kaikki viljelypalsta-alueet ovat jatkuvia eli viljelijä varmistaa saman paikan vuokrauksen tulevalle viljelykaudelle maksamalla 31.3. mennessä varauksen edelleen. 

Vuokralainen ei saa siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle eikä luovuttaa palstaa muutenkaan pysyvästi kolmannen osapuolen käyttöön. 

Vuokrasopimuksen tehdessään vuokraaja sitoutuu noudattamaan viljelypalsta-alueen sääntöjä. Vuosittainen vuokraoikeus alkaa, kun vuosivuokra on maksettu. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, palsta vapautuu uudelleen vuokrattavaksi. Vuokralaisen tulee huolehtia yhteystietojensa oikeellisuudesta.  

Jos viljelijä lopettaa vuokrauksen, on palsta-alue siistittävä seuraavaa viljelijää varten: kasvit ja muu viljelyvälineistö on poistettava viljelypalstalta vuokrauksen päättyessä. Kaupungilla on oikeus laskuttaa täysimääräiset palstan tyhjennys- ja siivouskustannukset vuokralaiselta, jos viljelijä itse ei ole huolehtinut tyhjennyksestä. Minimiveloitus on 100 €. 

Sääntöjen rikkomisesta ja vuokralaisen epäsopivasta toiminnasta tai käytöksestä (häiriökäyttäytyminen, viljelyyn kuulumattoman tavaran varastointi jne.) voi kaupunki päättää palstanvuokrauksen yksipuolisesti. Virheellisestä toiminnasta annetaan ensin huomautus, jonka jälkeen viljelijä voi korjata toimintansa. Jos viljelijä ei huomautuksesta huolimatta korjaa toimintaansa palstaoikeus katsotaan menetetyksi. Palstavuokraa ei tällöin palauteta takaisin.  

Jos kaupunki tarvitsee palsta-aluetta muuhun tarkoitukseen, on vuokraaja velvollinen luovuttamaan palstansa heti vaadittaessa kaupungin hallintaan, jolloin kaupunki suorittaa vuokraajalle kohtuulliset lannoite- ja siemenkustannukset sekä korvaa istutusten arvon. 

Jätehuolto 

Vuokraajan on huolehdittava palstansa sekä sen lähiympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Kaupunki huolehtii sekajätteen keräysastiat kesäkaudeksi Sulkurannan, Kortesuo-Viitaniemen, Survo-Korpelan, Kirrin ja Keljonlahden palsta-alueille. 

Palstalla syntyvä maatuva jäte voidaan kompostoida omalla palstalla. Komposti voi olla palstalla talven yli. Tämä ei kuitenkaan koske Survo-Korpelan viljelypalstoja. 

Palstalla ei saa säilyttää viljelyyn kuulumattomaa tavaraa (autonrenkaat, grillit jne.). Kevyet puutarhakalusteet, kuten tuolit ovat sallittuja. Viljelypalstat eivät ole viljelyyn kuulumattoman tavaran hyötykäyttö / säilytysalueita. Kaupunki voi poistaa luvattoman tavaran ja laskuttaa vuokralaiselta täysimääräiset siivouskustannukset. Minimiveloitus on 100 €. 

Kasvijätteen ja roskan läjittäminen viljelypalsta-alueen reunoille on kielletty. 

Palstalle ei saa tehdä avotulta. Roskien tai muiden jätteiden polttaminen on kielletty. 

Rajat 

Rajamerkkien siirtäminen alueella on kielletty. Viljelypalstojen rajojen epäselvyyksien selvittämisestä kaupunki laskuttaa toimenpiteestä aiheutuneet kulut täysimääräisenä asianomaisilta. Minimiveloitus on 100 €. 

Vuokralaiset hoitavat yhdessä palstojen väliin jäävän kaistan, jota käytetään kulkuväylänä. Kulkuväylän leveys on 1 m.

Muuta 

Kaupunki ei vastaa kasveille tai palstalla oleville rakenteille tehdystä ilkivallasta. 

Survo-Korpelan palsta-alueen viljely  

Palstaa saa käyttää ainoastaan viljelyyn. Palstaa on viljeltävä ja pidettävä hoidettuna.  

Kaupunki vastaa palsta-alueen maan muokkauksesta. 

Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa omalta palstalta käsin eikä niistä aiheudu haittaa muille viljelijöille. Kaikkien viljelykasvien osien tulee pysyä palsta-alueella. Haitallisten vieraslajien kylvö ja istuttaminen on kielletty. Lue lisää vieraslajeista.  

Viljelypalstan reunoille on jätettävä kulkuväylät vapaiksi, jotta kulku muille palstoille onnistuu esteettä. Kulkuväyliä ei saa ottaa viljelykäyttöön.  

Viljelykauden ajan voi palstalla olla viljelyä palvelevia rakenteita. Ne eivät saa haitata toimintaa naapuripalstoilla. Kaikki rakenteet on poistettava Survo-Korpelan viljelypalsta-alueelta viljelykauden päätyttyä 10.10. mennessä. Tarvikkeita ei saa varastoida talvikaudella palsta-alueen vierellä ja metsikössä. Kaupungilla on oikeus laskuttaa täysimääräiset palstan tyhjennys- ja siivouskustannukset vuokralaiselta, jos viljelijä itse ei ole huolehtinut tyhjennyksestä. Minimiveloitus on 100 €. 

Luonnonmukaisten kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden käyttö on sallittu. 

Keljonlahden, Kilkitniemen, Kirrin, Kortesuo-Viitaniemen, Naattian ja Sulkurannan, palsta-alueiden viljely 

Palstaa saa käyttää ainoastaan viljelyyn. Palstaa on viljeltävä ja pidettävä hoidettuna. Mikäli palstan viljelyä ei ole aloitettu kesäkuun loppuun mennessä ilman pätevää syytä tai palsta on rikkakasvien, heinän tai tavaran valtaama, vuokraaja menettää vuokraoikeuden palstaansa ja kaupunki saa vuokrata sen uudelleen. 

Viljelijä vastaa palsta-alueen maan muokkauksesta. 

Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa omalta palstalta käsin eikä niistä aiheudu haittaa muille viljelijöille. Kaikkien viljelykasvien osien tulee pysyä palsta-alueella. Monivuotisten, korkeaksi kasvavien kasvien kuten marjapensaiden ja raparperien istutusetäisyys palstan rajasta on vähintään 1,5 m.  

Pienikokoiset hedelmäpuut palsta-alueella ovat sallittuja. Puut eivät saa haitata naapuripalstojen viljelyä juuriston kasvu ja varjostus huomioiden. 

Haitallisten vieraslajien kylvö ja istuttaminen on kielletty. Lue lisää vieraslajeista.  

Viljelypalstan reunoille on jätettävä kulkuväylät vapaiksi, jotta kulku muille palstoille onnistuu esteettä. Kulkuväyliä ei saa ottaa viljelykäyttöön. Kaupunki poistaa kulkuväylillä olevat viljelykasvit. 

Puiset viljelylaatikot, kompostikehikot sekä työvälinelaatikot ovat sallittuja ja ne voivat olla palstalla talven yli. Niiden etäisyys viereiseltä palstalta tulee olla vähintään 1 m. Palstalle ei ole lupa asentaa perustuksia vaativia kasvihuoneita, katoksia, puuaitoja, terasseja, lavoja, laatoitusta yms. Omalla palstalla voi istutuksia rajata pienin kiveyksin tai reunanauhoin. Kevytrakenteisia kasvihuoneita, jotka eivät vaadi perustusta, voi palstalle laittaa. Niiden etäisyys palstan rajalta tulee olla vähintään 1 m. Haittaeläinten pääsyä viljelmille estävät kevyet aitarakenteet, verkot ja harsosuojaukset ovat sallittuja. Ne eivät saa haitata toimintaa naapuripalstoilla. Kaupunki voi poistaa palstoilta luvattomat rakenteet ja laskuttaa vuokralaiselta täysimääräiset siivouskustannukset, minimiveloitus 100 €.  

Luonnonmukaisten kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden käyttö on sallittu. 

Asiasanat:  
kaupunkiviljely
viljelypalsta