Suoraan sisältöön

Palokan mittausasema

Palokan mittausasema on toistaiseksi poissa toiminnasta ohjelmistovian vuoksi.

Ilmanlaadun indeksi ja ilman epäpuhtauksien pitoisuudet kuvaavat esikaupunkitaajaman yleistä ilmanlaatua, johon taajaman tuntumassa olevat vilkkaat liikenneväylät vaikuttavat.

Palokan mittausaseman tulokset (mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja):

Ilmanlaatuindeksi viimeisten 24 tunnin ajalta.

Mitatut pitoisuudet viimeisten 24 tunnin ajalta.

Hiukkaset ja typpidioksidi viimeisten seitsemän vuorokauden ajalta.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvo on ylittynyt Palokan asemalla tänä vuonna (2017) yhden kerran. Viimeisin ylitys tapahtui 20.4. 2017. Sallittu ylitysten määrä vuodessa on 35.

Suomen ympäristökeskuksen internet-sivulta löytyy tietoa ilmanlaadun raja- ja ohjearvoista.

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Hannikaisenkatu 17
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta