Suoraan sisältöön

Keskustan mittausasema

Ilmanlaadun indeksi ja ilman epäpuhtauksien pitoisuudet kuvaavat Jyväskylän keskustan yleistä ilmanlaatua.

Keskustan mittausaseman tulokset (mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja):

Ilmanlaatuindeksi viimeisten 24 tunnin ajalta.

Mitatut pitoisuudet viimeisten 24 tunnin ajalta.

Hiukkaset, typpi- ja rikkidioksidi viimeisten seitsemän vuorokauden ajalta.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvo on ylittynyt keskustan asemalla tänä vuonna (2017) neljä kertaa. Viimeisin ylitys tapahtui 19.4. 2017. Sallittu ylitysten määrä vuodessa on 35.

Suomen ympäristökeskuksen internet-sivulta löytyy tietoa ilmanlaadun raja- ja ohjearvoista.

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Hannikaisenkatu 17
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta