Suoraan sisältöön

Henkilöt ja tehtävät

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@jkl.fi korvaten ä a:lla ja ö o:lla.

Päivi Pietarinen
ympäristöjohtaja
palveluyksikön johto
puh. (014) 266 5166

Pasi Huotari
ympäristönsuojelupäällikkö
vesiensuojelu
YVA-asiat
puh.(014) 266 5171

Katriina Peltonen (sijaisena toistaiseksi Elina Lehtinen)
ympäristönsuojelusuunnittelija
luonnonsuojelu
puhelin (014) 266 5176

Pekka Kupari
ympäristötarkastaja
jätehuollon valvonta ja neuvonta
pilaantuneet maat, öljysäiliöt
ilmansuojelu
puhelin (014) 266 5173

Pirkko Hakkarainen
ympäristötarkastaja
jätevesiasiat
maatalouden ympäristöasiat (hevostilat)
vesihuollon vapautusasiat
ympäristöluvat
(jätteenkäsittely, pesulat, VOC)
puhelin (014) 266 5170

Anu Surakka
ympäristötarkastaja
maatalouden ympäristöasiat
ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset
(eläinsuojat, jakeluasemat, energiantuotanto)
puhelin (014) 266 5177

Kirsi Hänninen-Valjakka
ympäristötarkastaja
maa-ainesasiat
vesihuollon vapautusasiat
maasto- ja vesiliikenneasiat
ympäristöluvat
(asfalttiasemat, louhinta, murskaus)
puhelin (014) 266 5172

Petteri Ahonen
ympäristötarkastaja
maa-ainesasiat
meluntorjunta ja meluilmoitukset
ympäristöluvat
(betonitehtaat, mineraalituott. valmistus, ampumaradat)
puhelin (014) 266 5175

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Hannikaisenkatu 17
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta