Omavalvonta ja hygieniaosaaminen

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 0503054434 


Ympäristöterveystarkastajat

p. 0500542258
p. 0400541716
p. 0500753375
p. 0505611236
p. 0405484849
p. 0503819620
p. 0503564435

Lomakkeet

Omavalvontasuunnitelma (ohje)

Hygieniapassi (Ruokavirasto)

Elintarvikehuoneiston toiminnalle on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmassa tulee huomioida toiminnan luonne, siihen liittyvät riskit ja tarkoituksenmukaiset menettelyt, joilla valvonta toteutetaan.

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti. Elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta.

Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 0503054434 


Ympäristöterveystarkastajat

p. 0500542258
p. 0400541716
p. 0500753375
p. 0505611236
p. 0405484849
p. 0503819620
p. 0503564435

Lomakkeet

Omavalvontasuunnitelma (ohje)

Hygieniapassi (Ruokavirasto)