Elintarvikkeiden ulko- ja tilapäismyynti

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 0503054434 

Ympäristöterveystarkastajat

p. 0500542258
p. 0400541716
p. 0500753375
p. 0505611236
p. 0405484849
p. 0503819620
p. 0503564435
 

Lomakkeet

Liikkuva elintarvikehuoneisto (Ruokavirasto)

Ulkomyyntiohje (Ruokavirasto)

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista. Kausiluontoisesta toiminnasta (esim. säännöllinen torimyynti) tulee tehdä ilmoitus vuosittain.

Kun toimija on tehnyt ilmoituksen valvontaviranomaiselle, hän voi harjoittaa ilmoituksen mukaista toimintaa (ulko)myyntialueella. Alueen tulee soveltua ko. toimintaan. 

Tee tiedote liikkuvasta elintarvikehuoneistosta.

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 0503054434 

Ympäristöterveystarkastajat

p. 0500542258
p. 0400541716
p. 0500753375
p. 0505611236
p. 0405484849
p. 0503819620
p. 0503564435
 

Lomakkeet

Liikkuva elintarvikehuoneisto (Ruokavirasto)

Ulkomyyntiohje (Ruokavirasto)