Elintarvikehuoneistot

Hygieenikkoeläinlääkäri
p. 0505260437 

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 0503054434 

Ympäristöterveystarkastajat
p. 0500542258
p. 0400541716
p. 0500753375
p. 0505611236
p. 0405484849
p. 0503819620
p. 0503564435


Lomakkeet

Ohjeet:
Elintarvikehuoneiston perustaminen
Omavalvontasuunnitelma

Ravintolatoiminnan aloittaminen (Ruokavirasto)

Elintarvikehuoneistot (Ruokavirasto)

Pienimuotoinen toiminta (Aitoja makuja)

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikehuoneiston perustamisesta tai siinä tapahtuvasta olennaisesta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta. Ilmoitus tulee tehdä myös toimijan vaihdoksen yhteydessä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös liikkuvia elintarvikehuoneistoja.

Toiminnan sijoittamiselle huoneistoon tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä.  Jos tilassa ei ole aiemmin ollut samanlaista elintarviketoimintaa tai suunnittelet remonttia, ole yhteydessä myös rakennusvalvontaan

Elintarvikehuoneistoilmoitus

Elintarvikehuoneistoa koskevaa ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli

  • toiminnan elintarviketurvallisuusriskit ovat vähäiset JA
  • elintarviketoiminta tapahtuu osana muuta elinkeinotoimintaa (esim. vähäinen makeisten myynti vaatemyynnin yhteydessä) tai
  • toimija on yksityishenkilö (esim. itse tehdyn pullan myynti torilla) tai
  • toiminta ei ole elinkeinotoimintaa (esim. urheiluseuran kahvion pitäminen pelitapahtuman yhteydessä)

Hakemus laitoksen hyväksymiseksi

Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä (laitos),
huoneistolle on haettava hyväksyntää asianomaiselta valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Hakemuksen yhteydessä valvontaviranomaiselle on esitettävä kirjallinen
omavalvontasuunnitelma.

Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää,
jota yleensä haetaan kunnalliselta valvontaviranomaiselta. Teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä
niiden yhteydessä olevat liha-alan laitokset hyväksyy kuitenkin Ruokavirasto.

Ole yhteydessä hygieenikkoeläinlääkäriin, mikäli olet perustamassa laitosta, joka vaatii kunnallisen valvontaviranomaisen hyväksynnän.

Hygieenikkoeläinlääkäri
p. 0505260437 

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 0503054434 

Ympäristöterveystarkastajat
p. 0500542258
p. 0400541716
p. 0500753375
p. 0505611236
p. 0405484849
p. 0503819620
p. 0503564435


Lomakkeet

Ohjeet:
Elintarvikehuoneiston perustaminen
Omavalvontasuunnitelma

Ravintolatoiminnan aloittaminen (Ruokavirasto)

Elintarvikehuoneistot (Ruokavirasto)

Pienimuotoinen toiminta (Aitoja makuja)