Pohjavedet

Lisätietoja

Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
p. 014 266 5166

Kaupungin ympäristönsuojelussa on laadittu riskipohjavesialueille suojelusuunnitelmat. Vuonna 2011 on opinnäytetyönä valmistunut Vesangan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja siihen on tehty ympäristönsuojelussa täydennysliite. Vuonna 2012 valmistuivat Kaivoveden, Liinalammen ja Keljonkankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja vuonna 2013 Vihtakankaan suojelusuunnitelma.

Pohjaveden suojelusuunnitelmissa käydään läpi kunkin pohjavesialueen ominaispiirteet kuten pohjavesialueen hydrologiset ominaisuudet, alueen maankäyttö ja siihen liittyvät pohjavettä vaarantavat toiminnat sekä pohjaveteen kohdistuvat riskit ja miten niiden hallinta kullakin pohjavesialueella tulee tehdä. Suojelusuunnitelmat on tehty laajassa yhteistyössä eri viranomaisten ja vesilaitoksen kanssa. Suojelusuunnitelmaan liittyvää toimenpideohjelma käydään läpi noin kolmen vuoden välein, jolloin selvitetään, onko pohjavesialueilla poistunut riskejä tai tullut uusia riskejä ja miten toimenpideohjelma on toteutunut.

Kaupungin ympäristönsuojelu ottaa pohjaveteen liittyvät suojelukysymykset huomioon maa-aines- ja ympäristölupia myöntäessään ja niitä valvoessaan. Tärkeille pohjavesialueen kiinteistöille on tehty jätevesien neuvontakäynti ehkäisemään pohjavesien pilaantumista. Pohjaveden suojeluun liittyvää yhteistyötä tehdään eri viranomaisten ja Alva-yhtiöt Oy:n kanssa ns. water safety planin yhteydessä, joka pyrkii turvaamaan hyvän juomaveden saatavuuden kaikille kunnan asukkaille.

Lisätietoja

Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
p. 014 266 5166