Poikkeaminen jätevesien käsittelyvaatimuksista

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen jätevesijärjestelmän uusimisesta enintään 5 vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen tai käsittelyjärjestelmän uusiminen on korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kohtuutonta kiinteistön haltijalle. Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen käsittelymaksu.
 
Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti asiointipalvelun kautta, tai täyttämällä ja lähettämällä sähköinen lomake

 

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172