Koeluonteinen toiminta

Ilmoitus sähköisen asiointijärjestelmän kautta

Lomake ilmoituksen tekemiseen (Ympäristöhallinto)

 

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Anu Surakka
p. 014 266 5177

Ympäristötarkastaja Petteri Ahonen
p. 014 266 5175

Ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaisesta koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi, on tehtävä kirjallinen 119 §:n mukainen ilmoitus rakennus- ja ympäristöjaostolle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet on ilmaistu kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Anu Surakka
p. 014 266 5177

Ympäristötarkastaja Petteri Ahonen
p. 014 266 5175