Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Lisätietoa

Ympäristötarkastaja Pekka Kupari
p. 050 632 45

VNA eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) (Finlex)

Pienimuotoinen jätteiden hyötykäyttö maarakentamisessa on sallittu ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen perusteella. Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen jätteen sijoittamista. Maarakentamisessa hyödynnettävä jäte ei saa sisältää ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita ja sen on koostuttava halkaisijaltaan enintään 150 mm:n kokoisista kappaleista. Pohjavesialueilla jätteiden käyttö on puhtaita ylijäämämaa-aineksia lukuun ottamatta kielletty. Maanomistaja vastaa maahan sijoitetusta jätteestä.

Tee ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelumme kautta. Voit myös täyttää ja toimittaa meille ilmoituslomakkeen (pdf).

Laajamittaisempi jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa (betonijäte, tuhka, tiili- ja asfalttimurske, jätteenpolton kuona, kalkit, rengasjäte) tapahtuu valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017, ns. Mara-asetus) mukaisesti. Toiminta voi myös vaatia ympäristöluvan. Lisätietoa ja lomakkeen ilmoitusta varten löydät valtion ympäristöhallinnon sivuilta. Ilmoitus tehdään Keski-Suomen ELY-keskukselle. 

 

Lisätietoa

Ympäristötarkastaja Pekka Kupari
p. 050 632 45

VNA eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) (Finlex)