Ilmansuojelu

Jyväskylän ilmanlaatu 2015-2017 -yhteenvetoraportti (pdf)

Jyväskylän ilmanlaatu 2019 -raportti (pdf)

Ilmanlaatua koskeva sääntely (ympäristöministeriö)

Ilmansaasteiden terveys- ja luontovaikutukset (Hengitysliitto)

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Pekka Kupari
p. 014 266 5173
etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunkialueen katujen ja kaupunkia halkovien valtateiden liikenne sekä alueen tuotantolaitokset aiheuttavat paikallista ilman laadun huononemista. Kaupungin ympäristönsuojelu pyrkii näitä haittoja vähentämään mm. tehdessään päätöksiä ja antaessaan lausuntoja laitosten toimintaa koskevista luvista sekä kaava- ja liikennesuunnitelmista.

Huomattavin yksittäinen kaupunki-ilman laadun heikentäjä on kuitenkin kaduilla talven jäljiltä oleva hiekoitushiekka. Sen pölyämisen seurauksena ilman laatu voi keväisin olla ajoittain jopa erittäin huono.

Ympäristönsuojelu seuraa Jyväskylän kaupunkialueen ilmanlaatua yhteistarkkailusopimuksessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Yhteistarkkailuun osallistuu kaupungin lisäksi kuusi paikallista toiminnanharjoittajaa. Tarkkailun kustannukset jaetaan osapuolten kesken päästömäärien perusteella.

Ympäristönsuojelussa laaditaan tarkkailun tulosten ja muiden selvitysten perusteella ilmanlaadun seurantaraportteja, joita on painettuina saatavissa toimistoltamme ja sähköisenä internetistä.

Jyväskylän ilmanlaatu 2015-2017 -yhteenvetoraportti (pdf)

Jyväskylän ilmanlaatu 2019 -raportti (pdf)

Ilmanlaatua koskeva sääntely (ympäristöministeriö)

Ilmansaasteiden terveys- ja luontovaikutukset (Hengitysliitto)

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Pekka Kupari
p. 014 266 5173
etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi