Resurssiviisaus

Lisätietoja

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 014 266 1593
Ympäristöjohtaja, p. 014 266 5166
Ympäristöasiantuntija, p. 014 266 5185
Ympäristöasiantuntija, p. 014 266 3678

Resurssiviisausohjelma toimenpiteineen (pdf)

Ajantasainen CO2 -raportointi
CO2 -raportti Jyväskylä 2017

Tee Elämäntapatesti (Sitra)

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi määritelmä: siinä resurssien kulutusta tarkastellaan koko yhteiskunnan tasolla, osaoptimointia välttäen, jotta päästään kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen.

Resurssiviisautta voidaan edistää kiertotalouden, materiaalien elinkaarihallinnan, energia- ja materiaalitehokkuuden ja uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisen kautta. Resurssiviisaan toimintatavan tarkoitus on edistää ihmisten hyvinvointia samalla, kun vähennetään ympäristölle ja ihmisille haitallisia vaikutuksia.

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pitkäjänteisesti resurssiviisauden tavoitteluun. Se haluaa olla viimeistään vuonna 2040 jätteetön, päästötön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki. Lisäksi kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kunta vuonna 2030.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi resurssiviisausohjelman (pdf) kesäkuussa 2019.

 

Lisätietoja

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 014 266 1593
Ympäristöjohtaja, p. 014 266 5166
Ympäristöasiantuntija, p. 014 266 5185
Ympäristöasiantuntija, p. 014 266 3678

Resurssiviisausohjelma toimenpiteineen (pdf)

Ajantasainen CO2 -raportointi
CO2 -raportti Jyväskylä 2017

Tee Elämäntapatesti (Sitra)