Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2009 » Tikkalan koulun liikennejärjestelyt

TIKKALAN KOULUN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ JA LINJA-AUTOJEN KÄÄNTÖPAIKKA

Tikkalan kylä sijaitsee Korpilahden pohjoisosassa. Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 22 km ja Korpilahden taajamaan noin 18 km. Tikkalan koulun uusi kiinteistö sijaitsee Saukkolahdentien varressa. Tonttiliittymänä toimiva kiinteistön sisäinen ajoneuvoyhteys liitetään Saukkolahdentiehen. Kiinteistön kaakkoiskulmaan on suunniteltu kevyen liikenteen yhteys Rimminpolun yksityistieltä. Samassa yhteydessä on tarkoitus rakentaa linja-autojen kääntöpaikka nykyisen hyötykeräyspisteen kohdalle vanhan koulukiinteistön viereen.

Kokonaisleveydeltään 3,5 metriä leveä sorapintainen väylä valaistaan. Rimminpolun yksityistielle asennetaan lisäksi kolme valaisinta, jotta saadaan yhtenäinen valaistu reitti valaistulle Pöykyn yksityistielle. Linja-autojen kääntöpaikan asfalttipäällysteisen ajoradan leveys vaihtelee 6,0-8,5 metriin. Nykyinen hyötykeräyspiste siirretään kääntöpaikan keskelle. Kääntöpaikka valaistaan. Väylän ja kääntöpaikan pintakuivatus hoidetaan avo-ojin, hulevedet johdetaan maastoon. Saukkolahdentien valaistusta jatketaan Jyväskylän suuntaan siten, että koulun tonttiliittymä sijoittuu valaistulle osuudelle.

Kevyen liikenteen väylän ja linja-autojen kääntöpaikan arvioidut kustannukset ovat noin 95 000 euroa. Kohteet on tarkoitus toteuttaa vuonna 2009.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 23.6. – 7.7.2009.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 266 5114

Sijaintikartta (pdf)

Yleiskartta (pdf)

Kevytväylän asemapiirustus (pdf)

Kevytväylän pituusleikkaus (pdf)

Linja-auton kääntöpaikan asemapiirustus (pdf)

Linja-auton kääntöpaikan pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta