Jyväskylä-brändi

Brändidokumentti

Jyväskylän kaupungin brändidokumentti on pohja tästä jatkuvalle brändityölle.

Lisätietoja

Viestintäjohtaja Helinä Mäenpää
helina.maenpaa@jyvaskyla.fi
p. 014 266 1558, 050 548 7422

Markkinointiviestinnän koordinaattori Terhi Pekkarinen
terhi.pekkarinen@jyvaskyla.fi
p. 014 266 1563, 050 548 8691

Perhe halaa kauniina kesäpäivänä.

Jyväskylän brändin kirkastaminen aloitettu alkuvuodesta 2019. Kyseessä on usean vuoden mittainen strateginen työ. Tavoitteena on Jyväskylän tunnettuuden vahvistaminen valtakunnallisesti ja jatkossa enemmän myös kansainvälisesti.

Brändityö liittyy kiinteästi Jyväskylän kasvuun sekä elinvoiman ja menestyksen vahvistamiseen. Työn perustana ovat kaupunkistrategia ja edunvalvonnan tavoitteet. Brändityö koskettaa koko kaupunkia ja kaikkia palveluja ja toimijoita.

Brändi tehdään yhdessä

Brändi rakentuu kaikissa kohtaamisissa ja kokoaa yhteen Jyväskylään liitettäviä mielikuvia. Jyväskylän brändiä rakentavat kaupunkiorganisaation luottamushenkilöiden ja henkilökunnan lisäksi kaikki jyväskyläläiset – nykyiset ja entiset – julkiset toimijat, oppilaitokset, yritykset, järjestöt, seurat ja täällä vierailevat kävijät.

Brändidokumentti kiteyttää Jyväskylän brändin ja erottautumistekijät muista kaupungeista ja on pohja tästä jatkuvalle brändityölle. Dokumenttiin on koottu keskeiset elementit: ydin, kantava ajatus, brändiattribuutit, sävy ja tunnelma sekä slogan. Taustalla on useita selvityksiä, kyselyjä, haastatteluja sekä ohjaus- ja työryhmätyöskentelyä.


Jyväskylän brändityötä esiteltiin kaupunginvaltuustolle tiedonantotilaisuudessa 30.9.2019. Kaupunginhallitus puolestaan hyväksyi brändidokumentin 21.10.2019 Jyväskylän brändityön pohjaksi.

 

 

Brändidokumentti

Jyväskylän kaupungin brändidokumentti on pohja tästä jatkuvalle brändityölle.

Lisätietoja

Viestintäjohtaja Helinä Mäenpää
helina.maenpaa@jyvaskyla.fi
p. 014 266 1558, 050 548 7422

Markkinointiviestinnän koordinaattori Terhi Pekkarinen
terhi.pekkarinen@jyvaskyla.fi
p. 014 266 1563, 050 548 8691

Perhe halaa kauniina kesäpäivänä.