Jyväskylä-brändi

Brändidokumentti

Jyväskylän kaupungin brändidokumentti on pohja tästä jatkuvalle brändityölle.

Perhe halaa kauniina kesäpäivänä.

Jyväskylän kaupungin brändin kirkastaminen aloitettu alkuvuodesta 2019. Yksittäisten kampanjoiden sijaan kyseessä on usean vuoden mittainen strateginen työ. Tavoitteena on Jyväskylän tunnettuuden vahvistaminen valtakunnallisesti ja jatkossa enemmän myös kansainvälisesti.

Brändityö liittyy kiinteästi Jyväskylän kasvuun sekä elinvoiman ja menestyksen vahvistamiseen. Työn perustana on kaupunkistrategia ja edunvalvonnan tavoitteet. Brändityö koskettaa koko kaupunkia ja kaikkia palveluja ja toimijoita.

Brändidokumentti kiteyttää Jyväskylän brändin ja erottautumistekijät muista kaupungeista ja on pohja tästä jatkuvalle brändityölle. Dokumenttiin on koottu keskeiset elementit: ydin, kantava ajatus, brändiattribuutit, sävy ja tunnelma sekä slogan. Taustalla on useita selvityksiä, kyselyjä, haastatteluja sekä ohjaus- ja työryhmätyöskentelyä.

Jyväskylän brändityötä esiteltiin kaupunginvaltuustolle tiedonantotilaisuudessa 30.9.2019.

Jyväskylän brändityö, viestintäjohtaja Helinä Mäenpää tiedonantotilaisuudessa 30.9.2019:

Lisätietoja

Viestintäjohtaja Helinä Mäenpää
helina.maenpaa@jyvaskyla.fi
p. 014 266 1558, 050 548 7422

Markkinointiviestinnän koordinaattori Terhi Pekkarinen
terhi.pekkarinen@jyvaskyla.fi
p. 014 266 1563, 050 548 8691

Brändidokumentti

Jyväskylän kaupungin brändidokumentti on pohja tästä jatkuvalle brändityölle.

Perhe halaa kauniina kesäpäivänä.