Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kädet muodostavat sydämen. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä
Pääsisältö

Kasvun ja oppimisen asiakasraati – Vaskooli on varhaiskasvatuspalvelujen sekä Jyväskylän perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden huoltajien osallistumisen ja vaikuttamisen kanava.

Raadin toiminta tarjoaa huoltajille säännöllisen mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden kehittämiseen. Vaskoolissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, tapaamisten aiheet suunnitellaan jäsenten ehdotusten pohjalta.

Tule mukaan, osallistu ja vaikuta Vaskoolissa!

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden huoltajat pääsevät Vaskoolissa osallistumaan, vaikuttamaan ja kehittämään lapsen yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja koululaiseksi. Ilmoittaudu mukaan toimintakaudelle 2023-2024 lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi.   

Mukaan tulevat huoltajat eivät voi työskennellä Jyväskylän kasvun ja oppimisen palveluissa.

Vaskooli kokoontuu 6 kertaa toimintavuoden aikana. Tapaamisisissa käsitellään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ajankohtaisia asioita, kehittämis- ja parannusehdotuksia. Yksittäisten päiväkotien, koulujen, perhepäivähoitajien tai kerhojen toimintaan Vaskooli ei voi ottaa kantaa.

Vaskooli jatkaa Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraadin toimintaa. Varhaiskasvatuksen asiakasraati on toiminut vanhempien osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana vuodesta 2008 lähtien.

Vaskoolin toimintavuosi 2023-2024

Syksyn 2023 ensimmäinen Vaskoolin tapaaminen pidettiin Kuokkalan yhtenäiskoululla torstaina 21.9.2023 klo 18.00-20.00. Aiheena oli hyvä koulun aloitus sekä yhtenäinen opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Aiheesta oli puhumassa koulun opettajat Anni Hemminki ja Johanna Terva-Aho, jotka toimivat myös Hyvän koulun alun yhteyshenkilöinä. Mukana illassa oli myös koulun virka-apulaisrehtori Suvi Kuukkanen-Raaska kertomassa koulun käytänteistä. Aihe herätti paljon keskustelua raatilaisissa.

Koulun aloitus on iso muutos koko perheelle ja ekaluokkalainen on vielä pieni ja tarvitsee paljon ohjausta. Esimerkiksi klo 10 koulun aloitus koettiin raatilaisten keskuudessa haastavaksi. Esille nousi myös se, että koulupäivän aikana lapsi oppii paljon uusia asioita ja koulussa on paljon erilaisia ärsykkeitä, kuten ääniä. Koulupäivän jälkeen koululainen saattaakin tarvita lepoa ja rauhoittumista.

Illan aikana keskusteltiin myös siitä, miten Jyväskylässä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä eskarivuoden aikana. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy tulevan opinpolun mukaisesti, jotta eskarivuoden aikana tutustutaan tuleviin koulukavereihin.

Vaskoolilaisten kesken saatiin myös keskustelua siitä, miten tärkeää on vanhemman ja opettajan välinen yhteydenpito lapsen asioissa. Lapsen oppimisesta ja kehityksestä on hyvä ylläpitää keskustelua myönteisesti ja lasta kannustavasti.

Suunnittelimme raatilaisten kesken tulevaa Vaskoolikautta ja saimme paljon hyviä ideoita iltojen aiheiksi. Esiin nousi esimerkiksi kaksivuotisen esiopetuksen tutkimustulokset, Jyväskylän varhaiskasvatuksen nykytilanne, palveluverkkosuunnitelma sekä paljon muita. Paikkatoiveena raatilaiset sanoivat haluavansa vierailla mahdollisimman paljon erilaisissa kohteissa, kuten esimerkiksi jo hieman vanhemmissa päiväkodeissa tai kouluissa.

Tämän syksyn toiseen tapaamiseen Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskooli kokoontui Puistokadun päiväkotikoululla keskiviikkona 25.10.

Illan aiheena oli varhaiskasvatus ja sen nykytilanne Jyväskylässä. Vaskoolin vieraina oli kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa Pohjanlammen päiväkodista, Satu Pöntinen ja Eemil Myllylä. Mukana oli myös Maija Kontro ja Heli Pyykki, jotka toimivat päiväkodinjohtajina Jyväskylän kaupungilla.

Saimme raatilaisilta jo etukäteen hyviä kysymyksiä aiheesta ja myös illan aikana keskustelu oli vilkasta. Vaskoolin jäseniä mietitytti esimerkiksi se, mikä päiväkotityössä vie eniten aikaa varhaiskasvatuksen työntekijöiltä. Yksi tällainen asia on ainakin varhaiskasvatustyön pirstaleisuus, ilmeni illan aikana. Myös isot varhaiskasvatusyksiköt mietityttivät raatilaisia. Tästä saimme paljon tietoa Satulta ja Eemililtä, jotka työskentelevät uudessa isossa Pohjanlammen yksikössä. Paljon keskustelua herätti myös varhaiskasvatuksen negatiivinen uutisointi, jota haluttaisiin kääntää positiivisempaan suuntaan.

Syksyn kolmas ja viimeinen Vaskoolin tapaaminen pidettiin tiistaina 28.11. Kangasvuoren päiväkotikoulussa. Rakennus on valmistunut vuonna 2019 ja sieltä löytyy sekä pidennetyn aukiolon päiväkoti että koululuokat 1-3.

Vaskoolin tapaamisen aiheena oli Jyväskylän kaupungin taloustilanne ja sen näkyminen Kasvun ja oppimisen palveluissa. Asiantuntijavieraina illassa oli Kangasvuoren päiväkotikoulun apulaisrehtori Taru Hietala, päiväkodinjohtaja Kaisa-Sisko Niemi sekä Kasvun ja oppimisen palveluohjauksen palveluesihenkilö Saija Riihinen.

Raatilaisia oli mukana mukavasti, vaikka sairastumiset hieman pienensivät tapaamista. Illan aiheeseen liittyen oli mahdollista lähettää etukäteen kysymyksiä Vaskoolin käsiteltäväksi. Kysymyksiä saatiinkin ja ne käytiin läpi illan aikana.

Taloustilanteessa mietityttävät sekä isot linjaukset että pienet säästökohteet. Vaskoolilaisia puhututti esimerkiksi koulujen ja päiväkotien pehmeän leivän tarjonta sekä investointien tilanne Jyväskylässä. Keskusteluissa totesimme, että pehmeää leipää on edelleen tarjolla ja suunnitellut investoinnit jatkuvat sellaisenaan.

Keskustelun aiheeksi nousi myös Jyväskylän kaupungin YT-neuvottelut, jotka päättyivät lokakuun lopussa. Varsinaisiin toimenpiteisiin ei olla vielä ryhdytty. Kysymyksiä tuli myös päiväkotien erityisavustajaresurssista, jonka todettiin illassa pohjautuvan varhaiskasvatuslakiin.

Keskustelu illan aikana oli vilkasta ja aiheeseen palataan vielä vuoden 2024 ensimmäisessä tapaamisessa. Vaskooli kokoontuu seuraavan kerran helmikuussa.  Kevään kokoontumispäivät, paikat ja aiheet täsmentyvät myöhemmin. Kiitos Vaskoolin jäsenille syksyn aktiivisesta osallistumisesta!

Ota yhteyttä Vaskooliin

kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi.

Yhteyshenkilöt

  • palvelukoordinaattori Outi Kumpu, puh. 014 569 3102
  • palvelukoordinaattori Lotta Markkanen, puh. 014 569 8660
Asiasanat:  
asiakasraati
osallistuminen
varhaiskasvatus