Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Jätä kommentteja tai kysy asiakasraadilta 

Päiväkotien, perhepäivähoidon, kerhojen ja perhepuistojen asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä asiakasraadin käsittelyyn sähköpostitse: varhaiskasvatus.asiakasraati@jyvaskyla.fi.  

Raadin vastaukset kommentteihin ja kysymyksiin löytyvät kokousmuistioilta. 

Lisätietoja asiakasraadin toiminnasta:
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, puh. 014 266 7746  
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, puh. 014 266 3102 

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasraati on Jyväskylän kunnallisten ja yksityisten päiväkotien, perhepäivähoidon, lasten kerhojen ja perhepuistojen asiakkaiden yhteinen osallisuus- ja vaikuttamisfoorumi. Asiakasraadissa lasten vanhemmat pääsevät osallistumaan, arvioimaan ja kehittämään varhaiskasvatuspalveluja.  

Asiakasraati kokoontuu 6 kertaa toimintavuoden aikana ja tapaamisissa käsitellään varhaiskasvatuksen arjen toimintojen laatuun liittyviä asioita sekä kootaan ehdotuksia varhaiskasvatuspalvelujen arvioimiseen ja kehittämiseen.  

Asiakasraati hakee uusia jäseniä elokuussa 

Asiakasraadin toimintakausi on elokuusta toukokuulle, varhaiskasvatuksen toimintavuoden mukaisesti. Asiakasraatitoiminnasta kiinnostuneet lasten huoltajat voivat ilmoittautua mukaan erillisessä haussa elokuussa. Lasten vanhempien edustusta toivotaan eri puolilta Jyväskylää sekä kaikista kunnallisista ja yksityisistä päiväkodeista, perhepäivähoidosta, lasten kerhoista sekä perhepuistoista. Raadin jäsen ei voi työskennellä Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa. 

Lasten huoltajien mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseen 

Asiakasraati on osa varhaiskasvatuksen palautejärjestelmää ja asiakaslähtöistä arviointia. Asiakasraati on myös osa Jyväskylän kaupunkistrategian ja osallisuusohjelman mukaista palvelujen kehittämisen ja suunnittelun osallisuutta.  

Varhaiskasvatuksen asiakasraati on perustettu vuonna 2008. Asiakasraadin toiminnassa on ollut mukana alusta alkaen vanhempia, jotka ovat seuranneet aktiivisesti varhaiskasvatuksen ajankohtaisia ja valmisteilla olevia asioita. Lasten vanhemmat ovat halunneet ottaa kantaa ja vaikuttaa kehitteillä oleviin asioihin. Raadin toiminnan ja tapaamisten suunnittelu- ja toteuttamisvastuu on varhaiskasvatuksen edustajilla.  

 

Jätä kommentteja tai kysy asiakasraadilta 

Päiväkotien, perhepäivähoidon, kerhojen ja perhepuistojen asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä asiakasraadin käsittelyyn sähköpostitse: varhaiskasvatus.asiakasraati@jyvaskyla.fi.  

Raadin vastaukset kommentteihin ja kysymyksiin löytyvät kokousmuistioilta. 

Lisätietoja asiakasraadin toiminnasta:
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, puh. 014 266 7746  
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, puh. 014 266 3102