Vaskooli - Kasvun ja oppimisen asiakasraati

Jätä kommentteja tai kysy Vaskoolilta

Kasvun ja oppimisen palveluiden asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä Vaskoolin käsittelyyn sähköpostitse:

 kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi.  

Raadin vastaukset kommentteihin ja kysymyksiin löytyvät kokousmuistioilta. 

Lisätietoja Vaskoolin toiminnasta:
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, puh. 014 266 7746  
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, puh. 014 266 3102 

 

 

Vaskooli - Kasvun ja oppimisen asiakasraati jatkaa laajennettuna Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraadin toimintaa. Vaskooliin ilmoittautui 25.9. mennessä mukaan 26 huoltajaa kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista sekä perusopetuksen ensimmäiseltä ja toiselta vuosiluokalta eri puolilta Jyväskylää. Vaskoolissa huoltajat voivat osallistua ja vaikuttaa sekä kehittää yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja koululaiseksi.  

Vaskooli kokoontuu noin 6 kertaa toimintavuoden aikana. Vaskoolin tapaamisisissa käsitellään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ajankohtaisia asioita. Tapaamiset järjestetään eri puolilla Jyväskylää sijaitsevissa päiväkodeissa ja kouluissa. Koronaepidemia-aikana kokoontumiset hoidetaan poikkeuksellisesti etäyhteydellä.

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa on toiminut vanhempien osallistumisen ja vaikuttamisen kanava, asiakasraati, vuodesta 2008 lähtien. Raadin toiminta on tarjonnut huoltajille säännöllisen mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuspalvelujen arviointiin ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimintakauden 2019-2020 tapaamisissa kuultiin muun muassa varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksestä, lapsen joustavan opinpolun rakentumisen käytänteistä, kiusaamisen ehkäisystä, kaveri- ja tunnetaitojen kehittymisestä sekä ympäristökasvatuksesta.

 

 

 

 

 

 

Jätä kommentteja tai kysy Vaskoolilta

Kasvun ja oppimisen palveluiden asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä Vaskoolin käsittelyyn sähköpostitse:

 kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi.  

Raadin vastaukset kommentteihin ja kysymyksiin löytyvät kokousmuistioilta. 

Lisätietoja Vaskoolin toiminnasta:
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, puh. 014 266 7746  
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, puh. 014 266 3102