Varhaiskasvatuksen tutkimusluvat

Koronaviruksen tuoman poikkeustilanteen johdosta, ei tutkimuslupia myönnetä kevään ja kesän 2020 aikana. 

Tutkimuslupakäytänteet normaalioloissa

Varhaiskasvatuksesta tutkimukseen tai opinnäytetyöhön kerättäviin tietoihin tarvitaan erillinen lupa. Lupaa haetaan erillisellä lomakkeella. Tutkimuksen tai opinnäytetyön toteuttamisen mahdollisuuksista on hyvä sopia etukäteen tutkimuksen kohteena olevan päiväkodin johtajan kanssa etukäteen. Päiväkotien yhteystiedot 

Mikäli tutkimusta tai opinnäytetyötä varten tarvitaan salassa pidettäviä tietoja, on lupa anottava myös jokaiselta henkilöltä, joita salassa pidettävät tiedot koskevat. Jos tutkimusryhmään halutaan lapsia, joiden käyttäytymistä seurataan, on lupa saatava myös heidän huoltajilta.

Tutkimusluvan myöntää varhaiskasvatuksen palvelujohtaja.

Tutkimuslupahakemus ja sitoumus tietojen salassapidosta toimitetaan kahtena kappaleena alkuperäisillä allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen:

Jyväskylän kaupunki
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö
Tuula Plattonen
Ohjelmakaari 10, 4. krs, 40500 Jyväskylä

Lisätietoja: Kasvun ja oppimisen asiantuntija Tuula Plattonen, tuula.plattonen(at)jyvaskyla.fi, puh. 014 266 8159.

Hakija saa kirjallisen päätöksen myönnetystä tutkimusluvasta.

Tutkimuslupalomake