Nenäinniemen päiväkotikoulu

Naattiantie 15, 40520 Jyväskylä katso kartalta 

Päiväkodin johtaja
Kirsi Jonninen 014 266 7441, 040 528 0561

Päiväkodin apulaisjohtaja
Kristiina Hentunen 014 266 7442, 040 755 0815

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Leena Hyvönen, 014 266 1720, 050 311 8653

Apulaisjohtaja 
Juha Ettanen, 014 266 2675, 050 414 0751

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Nenäinniemitalon keittiö, 014 266 8323
Essujen keittiö, 014 266 3223

Nenäinniemen päiväkotikoulussa tarjotaan varhaiskasvatusta 0-6 vuotiaille ja esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatuksen ryhmät rakentuvat vuosittain hakijoiden mukaan lasten iän, palveluntarpeen, sisarussuhteiden sekä muiden lasten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Nenäinniemitalossa pidämme tärkeänä lapsen päivähoidon hyvä alkua ja vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Varhaiskasvatuksessamme keskeistä on leikki, liikunta ja luontokokemukset. Nenäinniemi alueena tarjoaa oivat mahdollisuudet liikunta-ja luontotoiminnan toteuttamiseen.

Nenäinniemen päiväkotikoulun toimintasuunnitelma 2019 - 2020

Ryhmät

Naperot 014 266 3385, tekstiviestit 050 311 8408
Nappulat 014 266 2671, tekstiviestit 050 408 0818
Niiskut 266 3317, tekstiviestit 0400 884 171
Isot Essut 014 266 0879, tekstiviestit 050 361 6874
Pienet Essut 014 266 0879, tekstiviestit 050 361 6874

Tekstiviestit matkapuhelimen numeroon.

Nenäinniemen päiväkotikoulussa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta. Vanhempaintoimikuntaan valitaan kunkin toimintavuoden alussa edustajat päiväkotilasten ja koululaisten vanhemmista, sekä päiväkodin ja koulun edustajat.

Nenäinniemitalon koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1-3- Koululaisten iltapäivätoiminnasta vastaa Turvallinen iltapäivä ry. Nenäinniemitalo on myös Nenäiniemen alueen toimintakeskus, jossa järjestetään harrastustoimintaa iltaisin.

Naattiantie 15, 40520 Jyväskylä katso kartalta 

Päiväkodin johtaja
Kirsi Jonninen 014 266 7441, 040 528 0561

Päiväkodin apulaisjohtaja
Kristiina Hentunen 014 266 7442, 040 755 0815

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Leena Hyvönen, 014 266 1720, 050 311 8653

Apulaisjohtaja 
Juha Ettanen, 014 266 2675, 050 414 0751

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Nenäinniemitalon keittiö, 014 266 8323
Essujen keittiö, 014 266 3223