Nenäinniemen päiväkotikoulu

Yhteystiedot

Nenäinniemitalo
Naattiantie 15, 40520 Jyväskylä katso kartalta 

Essujen talo
Tuuloksentori 3, 40520 Jyväskylä

Päiväkodin johtaja
Kirsi Jonninen 014 266 7441, 040 528 0561

Päiväkodin apulaisjohtaja
Kristiina Hentunen 014 266 7442, 040 755 0815

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Leena Hyvönen, 014 266 1720, 050 311 8653

Apulaisjohtaja 
Juha Ettanen, 014 266 2675, 050 414 0751

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Nenäinniemitalon keittiö, 014 266 8323
Essujen keittiö, 014 266 3223

Nenäinniemen päiväkotikoulu sijaitsee Nenäinniemen kaupunginosassa. Päiväkotikoulussa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta. Nenäinniemitalossa opiskelevat myös perusopetuksen vuosiluokat 1-3.

Nenäinniemen päiväkotikoulun ryhmät toimivat kahdessa lähekkäin sijaitsevassa rakennuksessa. Koulun kanssa Nenäinniemitalossa ovat Niiskut, Naperot ja Nappulat, ja siellä järjestetään myös esiopetus. Essujen ryhmät toimivat pihan toisella puolella sijaitsevassa rakennuksessa.

Päiväkodin johtaja vastaa Nenäinniemen päiväkotikoulun lisäksi myös Onnimannin päiväkodista.

Päiväkodin toiminta

Nenäinniemen päiväkotikoulussa lapsiryhmien rakenne muuttuu vuosittain hakijoiden mukaiseksi. Ryhmien muodostamiseen vaikuttavat lasten ikä, palveluntarve, sisarussuhteet sekä lasten yksilölliset tarpeet.

Nenäinniemitalossa pidämme tärkeänä lapsen päivähoidon hyvä alkua ja vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Varhaiskasvatuksessamme keskeistä ovat leikki, liikunta ja luontokokemukset. Nenäinniemi alueena tarjoaa oivat mahdollisuudet liikunta- ja luontotoiminnan toteuttamiseen, ja päiväkotimme vahvuus on tiivis ja luonteva yhteistyö koulun kanssa.

Lisää tavoitteistamme ja hyvästä arjestamme voit lukea päiväkodin toimintasuunnitelmasta, johon linkki alla.

Nenäinniemen päiväkotikoulun toimintasuunnitelma 2019 - 2020

Ryhmät

Nenäinniemitalo
Naperot (3-6v) 014 266 3385, 050 311 8408
Nappulat (3-6v)  014 266 2671, 050 408 0818
Niiskut (0-3v) 014 266 3317, 0400 884 171

Essujen talo
Isot Essut 014 266 2675, 050 414 0751
Pienet Essut 014 266 0879, 050 361 6874

Tekstiviestit matkapuhelinnumeroon.

Nenäinniemen päiväkotikoulussa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta. Vanhempaintoimikunta koostuu päiväkotilasten ja koululaisten vanhemmista sekä päiväkodin ja koulun edustajista, ja toimikunta valitaan aina kunkin toimintavuoden alussa.

Nenäinniemitalon koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1-3. Koululaisten iltapäivätoiminnasta vastaa Turvallinen iltapäivä ry.
Nenäinniemitalo on myös Nenäiniemen alueen toimintakeskus, jossa järjestetään iltaisin erilaista harrastustoimintaa.

Yhteystiedot

Nenäinniemitalo
Naattiantie 15, 40520 Jyväskylä katso kartalta 

Essujen talo
Tuuloksentori 3, 40520 Jyväskylä

Päiväkodin johtaja
Kirsi Jonninen 014 266 7441, 040 528 0561

Päiväkodin apulaisjohtaja
Kristiina Hentunen 014 266 7442, 040 755 0815

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Leena Hyvönen, 014 266 1720, 050 311 8653

Apulaisjohtaja 
Juha Ettanen, 014 266 2675, 050 414 0751

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Nenäinniemitalon keittiö, 014 266 8323
Essujen keittiö, 014 266 3223