Huhtasuon päiväkoti

Yhteystiedot

Suluntie 18, 40340 Jyväskylä

Päiväkodin johtaja
Taru Lahtinen puh. 014 266 3221, 040 067 0581
taru.lahtinen[at]jyvaskyla.fi

Pedagoginen johtaja
Sari Siitonen puh. 014 266 4824, 050 431 7620
sari.siitonen[at]jyvaskyla.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Katri Manninen puh. 014 266 7636, 050 312 5296 (Kaikki talon eskarit)
katri.manninen[at]jyvaskyla.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Sonja Ala-Lahti 014 266 8734, 050 349 6421 (Karhunsyli, Peiponpesän ja Ketunkolon Keltaiset ja Siniset sekä Pöllönpirtin Keltaiset)
sonja.ala-lahti[at]jyvaskyla.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Mari Vassinen  014 266 8851, 050 477 9676 (Siilinmajan Keltaiset ja Siniset)
mari.vassinen[at]jyvaskyla.fi

Huhtasuon päiväkoti sijaitsee Huhtasuon kaupunginosassa, noin viiden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Päiväkodissa annetaan varhaiskasvatusta 1-6-vuotiaille lapselle kuudessa ryhmässä, jotka jakautuvat toiminnallisiin 8-14 lapsen ryhmiin. Lisäksi päiväkodissa toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen ryhmä vaativaa hoidollisuutta ja erityistä tukea tarvitseville lapsille.

Päiväkoti on avoinna arkisin pääsääntöisesti klo 6.30-17.00. Esiopetusaika on klo 8.30 -12.30.

Huhtasuon päiväkodin toimintasuunnitelma 2020-2021

Lapsiryhmät

Karhunsyli 014 266 3255, 040 538 3195
Peiponpesä 014 266 3182, 050 562 0427
Ketunkolo  014 266 3188, 050 5761153
Pöllönpirtti 014 266 3190, 050 597 3005
Siilinmaja 014 266 3179, 050 311 9974
Siilinmaja Keltaiset 014 266 8960, 050 477 9390
Liikunta- ja luontoeskari (Lilu-eskari), 014 266 8641, 050 302 7194

Tekstiviestit matkapuhelinnumeroon

Siilinmajan Keltaiset

Siilinmajan Keltaiset on Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen ryhmä vaativaa hoidollisuutta ja erityistä tukea tarvitseville lapsille.  Hoito tapahtuu yksilöllisesti lapsen oman päivärytmin mukaisesti, hoidolliset toimenpiteet huomioiden. Ryhmän työntekijät ovat perehtyneet vaikeasti vammaisten lasten hoitoon ja heillä on lääkeluvat. Lasten infektioherkkyys on huomioitu toiminnassa.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta voi tiedustella veo Mari Vassiselta p 014 266 8851. Ryhmään voi hakea lasta ottamalla yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen ja tekemällä varhaiskasvatushakemuksen. Monialaisena yhteistyönä yhdessä vanhempien kanssa mietitään, toteutetaanko lapsen varhaiskasvatus lähipäiväkodissa vai Siilinmajan Keltaisissa.

 

Yhteystiedot

Suluntie 18, 40340 Jyväskylä

Päiväkodin johtaja
Taru Lahtinen puh. 014 266 3221, 040 067 0581
taru.lahtinen[at]jyvaskyla.fi

Pedagoginen johtaja
Sari Siitonen puh. 014 266 4824, 050 431 7620
sari.siitonen[at]jyvaskyla.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Katri Manninen puh. 014 266 7636, 050 312 5296 (Kaikki talon eskarit)
katri.manninen[at]jyvaskyla.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Sonja Ala-Lahti 014 266 8734, 050 349 6421 (Karhunsyli, Peiponpesän ja Ketunkolon Keltaiset ja Siniset sekä Pöllönpirtin Keltaiset)
sonja.ala-lahti[at]jyvaskyla.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Mari Vassinen  014 266 8851, 050 477 9676 (Siilinmajan Keltaiset ja Siniset)
mari.vassinen[at]jyvaskyla.fi

Kaupunginosa: