Jyväskylän varhaiskasvatuksen varautuminen koronavirukseen

Tälle sivulle on koottu koronaviruksen leviämisen estämiseksi sovittuja linjauksia ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Jyväskylän kunnallisen varhaiskasvatuksen toimintaan toistaiseksi.  Sivu päivittyy tilanteen mukaan. 

Yleiset ohjeet 

 • UUTTA: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana 4.8.2020
 • Varhaiskasvatuksen maksuhyvitystä voi hakea 11.8.2020 saakka. (Tiedote 6.4.2020)
 • Perheet saavat tiedotteet varhaiskasvatuksen arjen muutoksista TietoEdu-järjestelmän kautta. Tieto Edu -järjestelmän viestintäominaisuus (Muksunetti) ja kalenteritoiminnot eivät valitettavasti vielä ole huoltajien käytössä, vaan huoltajia pyydetään olemaan päiväkotiin yhteydessä puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Lapsen poissaolon ilmoittamisen ohjeet alla Ohjeet lapsen poissaolon ilmoittamiseen -kappaleessa. 
 • Kasvun ja oppimisen palveluohjaus palvelee asiakkaita toistaiseksi vain sähköisten asiointikanavien kautta. Palvelupuhelimeen 014 266 0180 vastataan ma-ti ja to-pe klo 9-12 ja to klo 12-15.  Palvelukohtaiset sähköpostiosoitteet ovat varhaiskasvatus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi ja perusopetus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi. Hakemukset, tuloselvitykset liitteineen ja toimeentulotukipäätökset voi toimittaa palveluohjauksen toimiston ulkopuolella olevaan postilaatikkoon osoitteessa: Jyväskylän kaupunki, palveluohjausyksikkö, Väinönkatu 1, 4. krs., 40100 Jyväskylä.  
 • Päiväkodeillä käyneiden terapeuttien käynnit perutaan, ellei kyseessä ole vakavasti sairaan lapsen tarvitsema terapia. Huoltajat voivat neuvotella terapeutin käynnistä perheen kodissa. 
 • Jyväskylän kaupungin peruskoulujen ja päiväkotien osalta rajoitetaan toistaiseksi ulkopuolisten henkilöiden osallistumista toimintaan ja vierailuja yksiköihin, kuten esimerkiksi opetusharjoitteluun tulevat opiskelijat, ulkopuoliset vierailijat ja tutkimusaineistojen kerääjät. 

Ohjeet lapsen poissaolosta 

 • Jos lapsi on sairaana, ei lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen.  
 • Jyväskylän kaupunki on linjannut, että lasten jäädessä kotiin, huoltajille myönnetään maksuhyvitys ennakkoon ilmoitetuilta poissaolopäiviltä ajalla 18.3.-11.8.2020. (Ohje 17.3., 31.3. ja 6.4.)
 • Maksuhyvityksen saa, kun lapsen poissaolosta on ilmoitettu hoitopaikkaan edellisenä päivänä. Poissaolo ilmoitetaan TietoEdun hoitoaikavarausten kautta tai puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Jos lapsi on poissa maanantaina, tulee ilmoitus olla tehty viimeistään sunnuntaina. Samana päivänä ilmoitettu poissaolo ei oikeuta maksuhyvitykseen. 
 • 11.5. alkaen poissaoloilmoitusten ja hoitoaikavarauksiin tulleet muutoksia (asiakastiedote 8.5.)
 • Jos lapsella tai lapsen perheenjäsenellä epäillään koronatartuntaa, noudatetaan Jyväskylän kaupungin terveyspalvelujen ohjeistusta  
 • Lisätietoja alle 16-vuotiaan lapsen huoltajan ansionmenetyksen korvaamisesta tartuntatautilain perusteella  
 • THL on suosittelee 8.8.2020 ohjeessaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistuisi varhaiskasvatukseen.