Jyväskylän varhaiskasvatuksen varautuminen koronavirukseen

Tälle sivulle on koottu koronaviruksen leviämisen estämiseksi sovittuja linjauksia ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Jyväskylän kunnallisen varhaiskasvatuksen toimintaan toistaiseksi.  Sivu päivittyy tilanteen mukaan.    

Yleiset ohjeet 

 • UUTTA: Varhaiskasvatuksen maksuhyvitystä voi hakea 11.8.2020 saakka. (Tiedote 6.4.2020)
 • Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoitukset jatkuvat 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii. (Suomen hallituksen linjaus 30.3.)
 • 31.3. alkaen varhaiskasvatusta ja esiopetusta annetaan 34 päiväkodissa. (Tiedote 27.3.) 
 • Tutkimuslupia varhaiskasvatukseen ei myönnetä kevään ja kesän 2020 aikana. (Ohje 25.3.)
 • Jyväskylän varhaiskasvatuksessa toivotaan, että vanhemmat hoitaisivat lasta kotona, jos siihen on mahdollisuus. Tämä on myös valtioneuvoston 16.3.2020 antama suositus. 
 • Perheet saavat tiedotteet varhaiskasvatuksen arjen muutoksista TietoEdu-järjestelmän kautta. Tieto Edu -järjestelmän viestintäominaisuus (Muksunetti) ja kalenteritoiminnot eivät valitettavasti vielä ole huoltajien käytössä, vaan huoltajia pyydetään olemaan päiväkotiin yhteydessä puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Lapsen poissaolon ilmoittamisen ohjeet alla Ohjeet lapsen poissaolon ilmoittamiseen -kappaleessa. 
 • Kasvun ja oppimisen palveluohjaus palvelee asiakkaita toistaiseksi vain sähköisten asiointikanavien kautta. Palvelupuhelimeen 014 266 0180 vastataan ma-ti ja to-pe klo 9-12 ja to klo 12-15.  Palvelukohtaiset sähköpostiosoitteet ovat varhaiskasvatus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi ja perusopetus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi. Hakemukset, tuloselvitykset liitteineen ja toimeentulotukipäätökset voi toimittaa palveluohjauksen toimiston ulkopuolella olevaan postilaatikkoon osoitteessa: Jyväskylän kaupunki, palveluohjausyksikkö, Väinönkatu 1, 4. krs., 40100 Jyväskylä.  
 • Vasukeskustelut siirretään myöhempään ajankohtaan tai pidetään etäyhteydellä.
 • Päiväkodeillä käyneiden terapeuttien käynnit perutaan, ellei kyseessä ole vakavasti sairaan lapsen tarvitsema terapia. Huoltajat voivat neuvotella terapeutin käynnistä perheen kodissa.
 • Perhekahvilat, kerhot ja muskarit on peruttu toistaiseksi.  
 • Avoimet perheiden liikuntavuorot Kuokkalan Graniitissa, Monitoimitalolla ja LähiTapiola Areenalla on peruttu.  
 • Lapsiryhmien osallistuminen varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten tapahtumiin ja kilpailuihin on peruttu.   
 • Jyväskylän kaupungin peruskoulujen ja päiväkotien osalta rajoitetaan toistaiseksi ulkopuolisten henkilöiden osallistumista toimintaan ja vierailuja yksiköihin, kuten esimerkiksi opetusharjoitteluun tulevat opiskelijat, ulkopuoliset vierailijat ja tutkimusaineistojen kerääjät. 

Ohjeet lapsen poissaolosta 

 • Jos lapsi on sairaana, ei lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen.  
 • Jyväskylän kaupunki on linjannut, että lasten jäädessä kotiin, huoltajille myönnetään maksuhyvitys ennakkoon ilmoitetuilta poissaolopäiviltä ajalla 18.3.-11.8.2020. (Ohje 17.3., 31.3. ja 6.4.)
 • Maksuhyvityksen saa, kun lapsen poissaolosta on ilmoitettu hoitopaikkaan edellisenä päivänä. Poissaolo ilmoitetaan TietoEdun hoitoaikavarausten kautta tai puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Jos lapsi on poissa maanantaina, tulee ilmoitus olla tehty viimeistään sunnuntaina. Samana päivänä ilmoitettu poissaolo ei oikeuta maksuhyvitykseen. 
 • Jos lapsella tai lapsen perheenjäsenellä epäillään koronatartuntaa, noudatetaan Jyväskylän kaupungin terveyspalvelujen ohjeistusta  
 • Lisätietoja alle 16-vuotiaan lapsen huoltajan ansionmenetyksen korvaamisesta tartuntatautilain perusteella