Varhaiskasvatus Jyväskylässä

Jyväskylässä varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa tai päiväkoti-kouluissa. Toimintaa ohjaa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) ja Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksessa laaditaan jokaiselle lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa sekä kunnallisesta että yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin

Jyväskylän kaupunki luopui 1.8.2019 alkaen varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisesta lain sallimaan 20 tuntiin viikossa. Nyt huoltajilla on vapaampi mahdollisuus valita, kuinka monta tuntia päivässä lapsi on varhaiskasvatuksessa sekä miten lapsen tarvitsemat hoitotunnit sijoittuvat viikonpäivien sisään.

Varhaiskasvatuksen Hyvä alku

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, helpottaa Hyvä alku –käytäntö uuden elämäntilanteen käynnistymistä. Hyvä alku muodostuu aloituskeskustelusta ja tutustumiskäynneistä päiväkotiin tai perhepäivähoitajan luokse. Vanhempi voi olla myös alkuvaiheessa lapsen mukana uudessa ryhmässä.

Vieras- ja monikielisten lasten varhaiskasvatus ja esiopetus

Monikielisten lasten varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa huomioidaan lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin tukeminen sekä suomen kielen oppiminen. Varhaiskasvatuksessa suomi toisena kielenä -opetus eli S2-opetus toteutetaan arjen toimintaan sisältyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä ohjatussa toiminnassa. Esiopetusikäiset lapset voivat saada oman äidinkielen opetusta.

Vieras- ja monikielisten lasten varhaiskasvatus ja esiopetus:

Pedagoginen asiantuntija Taru Kivijärvi 014 266 3173, 050 545 7127

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Katri Manninen 014 266 7636, 050 312 5296

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Laitinen 014 266 1604

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa lapsen lähialueen päiväkodissa, perhepäivähoidon tai kerhon ryhmässä. Tavoitteet toiminnalle määritellään ja tuki lapselle suunnitellaan yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja kirjataan lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja erityisavustajia. Erityisopettajien yhteystiedot löytyvät päiväkotien verkkosivuilta.

Varhaiserityiskasvatusta koordinoiva tiimi

Taru Kivijärvi, pedagoginen asiantuntija varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori, tiimin vastaava, p. 014 2663173

Minna Laiho, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, p. 014 266 3176

Sari Rannila, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija p. 014 2663177

Marja Koljonen, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija p. 014266 3758

Tuire Karjalainen-Muhonen, suunnittelija, varhaiskasvatuksen erityisopettaja p. 014 2663172

Jonna Suominen, palvelukoordinaattori, p. 014 266 1723