Hyppää pääsisältöön
Kuva
Työnjohtaja katsoo rakennustyömaalle. Kuva Riikka Kaakkurivaara
Pääsisältö

Jyväskylän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa tarkastellaan viiden vuoden aikajänteellä ja päivitetään vuosittain. Suunnitelma luo pohjan vuosittain talousarvion yhteydessä päätettäville investoinneille. Suunnitelmaa ylläpidetään K y m p p i R – palveluverkkoryhmässä, joka koostuu varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen, Tilapalvelun sekä kaupunkisuunnittelun ja maankäytön asiantuntijoista. Palveluverkkoa käsitellään sivistyslautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa vuosittain.  

Palveluverkon tarkastelussa huomioidaan  

  • alueellinen väestön kehitys,  
  • varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten lasten määrät ja ennusteet alueittain  
  • kaavoitussuunnitelmat sekä  
  • lasten yhtenäisen kasvun- ja opinpolun mahdollistuminen muun muassa päiväkotien ja koulutilojen kunnon ja lasten tuen tarpeen näkökulmasta.  

Palveluverkkosuunnitelman tavoitteena on päiväkotien ja koulujen tasavertaisuus kapasiteetissa, varustelussa ja pedagogiikassa koko kaupungin alueella. Näin mahdollistetaan optimaaliset ryhmäkoot ja joustavat järjestelyt, joissa voidaan huomioida lasten yksilölliset tuen tarpeet. Keskeistä on myös mahdollistaa lapsilähtöisen yhtenäisen opinpolun muodostuminen.  

Päiväkodit ja koulut sijoitetaan Jyväskylään niin, että turvalliset kevyenliikenteet reitit ja julkinen liikenne palvelevat asiointia.  

Päiväkotien ja koulujen pihoihin ja läheisyyteen rakennetaan lähiliikuntapaikkoja edistämään liikunnallista toimintakulttuuria. Luontoliikuntaan painottuvassa eskaritoiminnassa yhdistyvät liikunta- ja luontokasvatuksen pedagogiikka. 

Lisätietoja:
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatus, puh. 040 516 7269
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatus, puh. 040 747 9723
palvelujohtaja Sami Lahti, perusopetus, puh. 050 325 8578
projektipäällikkö Anna Isopoussu, kaupunkirakennepalvelut, puh. 040 566 2639
suunnittelupäällikkö Kaisa Jokinen, Jyväskylän Tilapalvelu, puh. 050 341 0292

Asiasanat:  
päiväkoti
koulu
rakentaminen
kaavoitus