Hyppää pääsisältöön

Jyväskylä stad erbjuder dagvård på svenska för familjer som är bosatta i Jyväskylä och de kringliggande kommunerna. Barndagvårdstjänsterna arrangerar i Onnimanni daghem mångsidiga, högklassiga och mångformiga tjänster inom småbarnsfostran för barnfamiljer i samarbete med andra parter. Verksamheten baserar sig på författningar och styrdokument. Dagvårdstjänsterna svarar mot barnets behov av småbarnsfostran, förskoleundervisning och rehabilitering och stöder föräldrarna i deras uppfostringsuppgift och föräldraskap.

Grunderna för planen för småbarnsfostran styr verkställandet av de mål som myndigheterna på riksomfattande nivå ställer upp för småbarnsfostran. Utbildningsanordnaren skall göra upp och godkänna en läroplan för undervisningen med beaktande av vad som bestämts i dessa grunder. Läroplanen skall precisera och komplettera de mål och centrala innehåll som anges i grunderna. Tack vare Grunderna för planen för småbarnsfostran (Vasu) har man börjat diskutera småbarnsfostran på ett nytt och inspirerande sätt. Föräldrarna har en viktig roll i diskussionen och för att målen ska nås får de i egenskap av parter i fostringsgemenskapen en inbjudan att delta i planeringen av småbarnsfostran.

När kan man ansöka en dagvårdsplats?

Man kan ansöka om en dagvårdsplats året runt. I regel ska dagvårdsplatsen ansökas om fyra månader innan vården behövs. Om det oväntat behövs en vårdplats med anledning av att man börjar arbeta eller studera, ska man ansöka senast två veckor innan vården behövs. Barnet har rättighet till dagvården efter att föräldraskapspenningperioden upphör ända tills läroplikten börjar. Föräldrarna som har barn under skolåldern har rättighet till att välja för sitt barn:

  • kommunal dagvårdsplats i daghemmet eller i familjedagvården
  • hemvårdsstöd, när det yngsta barnet är under tre år gammalt

Därtill finns det i Jyväskylä stad möjlighet att ansöka om en kommunal klubbplats, då rätten till hemvårdsstödet kvarstår.

Försäkringar

Jyväskylä stad har försäkrat barnen inom dagvården mot olycksfall i försäkringsbolaget Pohjola. Mer information fås från daghemmen.

Barndagvårdstjänsternas kundråd

Ett kundråd för barndagvårdstjänster grundades våren 2008. Man kan skicka önskemål om saker som man vill att ska behandlas e-post