Avgifter och servicesedel

Följande uppgifter inverkar på den dagvårdsavgiften samt värdet på servicesedeln 

  • familjens storlek
  • mängden av vårdstimmar enligt kundavgiftstabellen
  • inkomster innan skatter
  • barnets ålder (endast servicesedel)

Påverkan av vårdtiden till kundavgiften / privat servicesedels egenandel:

Överenskomna vårdtid 0-84 timmar / mån, högst 159 e / mån.
Överenskomna vårdtid 85-107 timmar / mån, högst 188 e / mån.
Överenskomna vårdtid 108-130 timmar / mån, högst 231 e / mån.
Överenskomna vårdtid 131-150 timmar / mån, högst 260 e / mån.
Överenskomna vårdtid 151 eller mer / mån, högst 289 e / mån.

Kostnadsfri förskoleundervisning ges 84 timmar per månad. 

Familjens storlek och bruttoinkomster till den högsta avgiften fr.o.m. 1.8.2018:

2 pers. familj, 4799 euro
3 pers. familj, 5410 euro
4 pers. familj, 5777 euro
5 pers. familj, 6144 euro
6 pers. familj, 6510 euro 

Ytterligare information om dagvårdsavgifterna får man från eget områdets 
kundavgiftssekreterare.  Mer information om servicesedeln från privat dagvårdens kundavgiftssekreterare.

Inkomstutredning

När den kommunala dagvården börjar måste familjen utföras en inkomstutredning senast när vården har pågått  i en månad. I privat dagvård måste inkomstutredning göras senast när dagvården inleds för att definiera summan av servicesedeln.

Utredningen görs antingen elektroniskt eller per pappersblankett. Elektroniskt kan man acceptera den högsta kommunala avgiften eller bifoga alla nödvändiga specifikationer till servicen därifrån de sparas till dagvårdens kundsdataservice. Om familjen accepterar den högsta avgiften, behöver inkomstutredningen inte göras. Anmäler familjen inte sina inkomster, betalar dem den högsta avgiften.

Anvisningar om bilagor till inkomstutredningen (pdf) på finska.

Inkomstutredningen med bilagor skickas till:
Postadress: Jyväskylän kaupunki, Talousyksikkö/varhaiskasvatus, PL 1005, 40101 Jyväskylä
Besöksaress: Vapaudenkatu 28, 2. vån. kl. 10-15.

Servicesedel till privat dagvård

Jyväskylä stad beviljar en servicesedel när familjen väljer dagvård i ett privat daghem. Staden beviljar sedeln till familjen, men betalar summan till vårdproducenten. Familjen betalar mellanskillnaden  på servicesedelns värde och den avgift som serviceproducenten uppbär. Familjen får information om värdet för sedeln per ett brev eller elektronisk meddelande. Beslutet visar storleken av mellanskillnaden, alltså vad (som- tabort) familjen ska betala.

Klubbsavgifter

Klubbavgiften beror på överenskomna klubbdagar.

  • Klubben ordnas två gånger i veckan kostar 44 €/månad.
  • Klubben ordnas en gång i veckan kostar 22 €/månad.
  • Familjeklubbens avgift är 6 €/gång oberoende på familjens storlek.

Klubbavgiften är en fast månadsbetalning, frånvaron ersätts inte. Med servicesedel kan familjen ansöka till en privat klubb.
Det är möjligt att söka befrielse från avgifterna på basis av inkomster, försörjningsstöd eller enligt prövning (ltk §114/2014).
Ansökan till klubbavgiftsbefrielse (på finska)