Hakeminen varhaiskasvatukseen

Jyväskylässä perheellä on mahdollisuus hakea paikkaa niin kunnallisesta kuin yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin hakemuksen perusteella. 

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Varhaiskasvatukseen ei ole erillistä hakuaikaa, vaan hakea voi ympäri vuoden. Jyväskylän kaupungissa varhaiskasvatuspaikan haku alkaa sähköisen hakemuksen täyttämisellä. Sähköinen hakemus käsitellään varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa. Jos perhe tarvitsee lapselle varhaiskasvatuspaikan pikaisesti, esimerkiksi huoltajan työ- tai opiskelupaikan saamisen johdosta, järjestyy varhaiskasvatuspaikka 14 vuorokauden sisällä. Mikäli perhe ei tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa lapsen huoltajan / huoltajien töiden tai opiskelun perusteella, järjestyy varhaiskasvatuspaikka lakisääteisesti 4 kuukauden sisällä. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään yhdessä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa neuvotellen.

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemus on voimassa yhden vuoden. Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta.

Saat automaattikuittauksen hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi on vastaanotettu.

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta ollaan perheeseen yhteydessä hyvissä ajoin ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Palveluohjaus kartoittaa sopivat vapaat varhaiskasvatuspaikat ja tekee päätökset yhteistyössä päiväkodinjohtajien kanssa. Perheen toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Huoltajat saavat tiedon varhaiskasvatuspaikasta sähköisellä päätöksellä.

Tulevasta varhaiskasvatuspaikasta otetaan perheeseen yhteyttä ja sovitaan varhaiskasvatukseen tutustumisesta.

Tulostettavat lomakkeet

* Hakulomake varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja kerhoon

* Info hoitosuhteen ja asiakasmaksujen muutoksista (kunnallinen varhaiskasvatus)

Palvelusetelihakemus / esiopetuksen ostopalveluhakemus

* Tietojenmuutos /-irtisanomislomake(kunnallinen varhaiskasvatus)

* Tietojenmuutos-/irtisanomislomake (yksityinen varhaiskasvatus)

Day care application

 

Varhaiskasvatuspaikan vaihto

Kun lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa ja lapselle halutaan hakea siirtoa toiseen toimintapisteeseen, haetaan siirtoa sähköisen asioinnin kautta. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaan kuin varhaiskasvatuspaikkoja vapautuu. Pääsääntöisesti siirrot toteutetaan elokuussa käynnistyvän toimintavuoden alusta. Paperisen siirtolomakkeen saa omasta päiväkodista.

Seudullinen hakeminen

Seutusopimuksen mukaan jyväskyläläiset tai kaupunkiin muuttavat perheet voivat hakea päivähoito- tai esiopetuspaikkaa Jyväskylän lisäksi myös muista seudullisen palvelualueen kunnista: Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Päivähoitohakemus jätetään aina omaan asuinkuntaan. Hoitopaikat järjestetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Henkilötietojen käsittely

Varhaiskasvatuksen vastuualuejohtaja toimii palvelualueen henkilörekisterien vastuuhenkilönä. Rekisteriselosteet ovat nähtävillä päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen palvelukeskuksessa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Tietosuojaseloste (pdf)