Hakeminen esiopetukseen

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain mukaisesti jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetukseen haetaan erilliseällä haulla tammikuussa. Hakuajan ulkopuolella esiopetusjärjestelyistä otetaan yhteyttä Kasvun ja oppimisen palveluohjaukseen.

Elokuussa 2020 esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2015 syntyneet. Lisäksi esiopetus koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perhe voi hakea lapsen kunnalliseen tai yksityiseen esiopetukseen. Esiopetuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella.

Lapsen esiopetuspaikka järjestetään ensisijaisesti mahdollisimman läheltä kotia. Näin lapsella on mahdollisuus luoda kaverisuhteita jo ennen koulun aloitusta. Esiopetuspaikoista ilmoitetaan perheille 1.4.2020 mennessä.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan paikkaa esiopetushaun yhteydessä. Jos lapselle haetaan esiopetuspaikkaa yksityisestä esiopetuksesta, täyttää perhe myös palvelusetelihakemuksen, jos lapsi tarvitsee esiopetusajan lisäksi varhaiskasvatusta. Uusien hakijoiden tulee toimittaa tulotiedot viimeistään 3. syyskuuta mennessä. 

Esiopetus ja koulut tekevät kiinteää yhteistyötä esiopetusvuoden aikana

Säännölliset vierailut tutustuttavat esiopetuksen oppilaan koulumaailmaan ja tulevan koulun arki, käytänteet ja väki opitaan tuntemaan yhteisissä tapaamisissa leikkien ja pelien kautta.

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja, mutta siten, että esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä. Jyväskylässä esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetuksen päivittäinen aika vaihtelee päiväkodeittain ollen joko klo 8.30 - 12.30 tai klo 9.00 - 13.00. Ruotsinkielinen esiopetus järjestetään Onnimannin päiväkodissa.

Toimintakauden 2019-2020 esiopetuksen toimintasuunnitelmat löytyvät kunkin päiväkodin nettisivuilta.

Kaikilla esiopetuksessa olevilla lapsilla on tarvittaessa käytettävissään varhaiskasvatuksen erityisopettajan, koulupsykologin ja -kuraattorin palvelut. Puheterapeutin sekä toiminta- ja fysioterapeutin palvelut ovat myös mahdollisia. Tukea tarvitsevien lasten siirtyminen esiopetuksesta kouluun suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa esiopetusvuoden aikana. Esiopetuksesta kouluun siirtymistä suunnittelee ja koordinoi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjauksen tuen tiimi.