Yksityiseksi varhaiskasvatuksen palveluntuottajaksi

Kysy lisää yksityiseksi palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakemisesta

Päiväkodit 
Heli Arnberg 014 266 7746
Sari Koivisto 014 266 3102

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito
Leila Hämäläinen 014 266 4964
Auli Majuri-Naappi 014 266 3103
Sari Ruokolainen 014 266 7591

Palvelusetelin arvo / suuruuspäätökset
Eila Isomäki 014 266 1397
Kirsi Hiironen 014 266 7054

Oman lapsen palveluraha 
Marja-Leena Heikkinen 014 266 8706

 

Jyväskylän kaupungilla on valvontavastuu yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Yksityisen palveluntuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus tulee toimittaa Jyväskylän yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta vastaavalle palvelukoordinaattorille.

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeudutaan tutustumalla ensimmäiseksi Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjaan. Hakija tutustuu erityisesti yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelyyn sivulla 12, missä kuvataan ilmoitusmenettely tarkasti. Ilmoitusmenettelyn lisäksi tulee hakeutua myös Jyväskylän kaupungin palvelusetelipalvelun tuottajaksi täyttämällä ja toimittamalla lomake vaadittuine liitteineen Palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön (Sääntökirjan sivu 25). 

Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi
Uuden yksityisen päiväkodin hyväksymisprosessi
Päiväkotitilojen suunnitteluohje

Palveluraha

Yksityisellä perhepäivähoitajalla on oikeus oman lapsen palvelurahaan, jos hoidossa on vähintään yksi perheen ulkopuolinen jyväskyläläinen (alle esiopetusikäinen) lapsi, jonka hoidontarve on yli 84 tuntia kuukaudessa ja jolle on myönnetty palveluseteli. Palvelurahan maksaminen päättyy 31.7 sinä vuonna kun lapsi täyttää 6 vuotta tai esiopetus alkaa. Palvelurahan myöntämisen perusteet on kuvattu yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan sivulla 38.

Palvelurahan hakeminen 

Omien lasten hoitamisesta saatava palveluraha on veronalaista etuutta ja sitä varten tarvitaan verokortti etuutta varten. Sen voi tilata verohallinnosta. Verokortti toimitetaan osoitteeseen Jyväskylän kaupunki, Talousyksikkö/Marja-Leena Heikkinen, PL 1005, 40101 Jyväskylä.

 

 

Kysy lisää yksityiseksi palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakemisesta

Päiväkodit 
Heli Arnberg 014 266 7746
Sari Koivisto 014 266 3102

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito
Leila Hämäläinen 014 266 4964
Auli Majuri-Naappi 014 266 3103
Sari Ruokolainen 014 266 7591

Palvelusetelin arvo / suuruuspäätökset
Eila Isomäki 014 266 1397
Kirsi Hiironen 014 266 7054

Oman lapsen palveluraha 
Marja-Leena Heikkinen 014 266 8706