Yksityinen varhaiskasvatus ja palveluseteli

Lisätietoja

Yksityiset päiväkodit

Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

Yksityiset perhepäivähoitajat

Palvelusetelin perusteet 1.3.2017

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2018

Ohje palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn

Lisätietoja yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Päiväkodit: Heli Arnberg 014 266 7746

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:
Leila Hämäläinen 014 266 4964, Auli Majuri-Naappi 014 266 3103 ja Sari Ruokolainen 014 266 7591

Palvelusetelin arvosta:
Eila Isomäki, 014 266 1397
Kirsi Hiironen, 014 266 7054

Perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä päiväkodista, ryhmäperhepäiväkodista tai perhepäivähoidosta.

Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin. Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatukseen oikeutetusta lapsesta, jolla on paikka yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Jyväskylän kaupunki valvoo ja ohjaa yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, säädöksiä ja asiakirjoja.

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvontasuunnitelma

Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Jyväskylän kaupungin maksamaa palveluseteliä voi hakea, kun lapselle on myönnetty paikka yksityisestä päiväkodista, ryhmäperhepäiväkodista tai perhepäivähoidosta. Palvelusetelin hakeminen

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Ennen palvelusopimuksen laatimista on tärkeä tutustua palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn liittyvään ohjeeseen.

Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi perhe voi valita myös Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen.

Lisätietoja

Yksityiset päiväkodit

Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

Yksityiset perhepäivähoitajat

Palvelusetelin perusteet 1.3.2017

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2018

Ohje palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn

Lisätietoja yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Päiväkodit: Heli Arnberg 014 266 7746

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:
Leila Hämäläinen 014 266 4964, Auli Majuri-Naappi 014 266 3103 ja Sari Ruokolainen 014 266 7591

Palvelusetelin arvosta:
Eila Isomäki, 014 266 1397
Kirsi Hiironen, 014 266 7054