Yksityinen varhaiskasvatus ja palveluseteli

Lisätietoja

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2018

Ohje palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn

Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja

Lisätietoja yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Päiväkodit 
Heli Arnberg 014 266 7746
Sari Koivisto 014 266 3102

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito
Leila Hämäläinen 014 266 4964
Auli Majuri-Naappi 014 266 3103
Sari Ruokolainen 014 266 7591

Palvelusetelin arvo / suuruuspäätökset
Eila Isomäki 014 266 1397
Kirsi Hiironen 014 266 7054

Perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä päiväkodista, ryhmäperhepäiväkodista tai perhepäivähoidosta. Jyväskylässä toimivat yksityiset päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit löytyvät Päiväkodit -sivuilta, samoilta sivuilta kuin alueiden kunnalliset päiväkodit. 

Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin. Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatukseen oikeutetusta lapsesta, jolla on paikka yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa.  Palvelusetelin hakeminen

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta

Jyväskylän kaupungilla on valvontavastuu yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Valvontatehtävän lisäksi Jyväskylän kaupunki ohjaa hyväksymiään yksityisiä toimijoita. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslakia sekä muita valtakunnallisia perusteita, säädöksiä ja asiakirjoja. Perheitä pyydetään aina tarkistamaan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta, että yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja on tehnyt ilmoituksen toiminnastaan (Varhaiskasvatuslaki 44 §). 

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvontasuunnitelma

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Ennen palvelusopimuksen laatimista on tärkeä tutustua palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn liittyvään ohjeeseen.

Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi perhe voi valita myös Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen.

Lisätietoja

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2018

Ohje palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn

Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja

Lisätietoja yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Päiväkodit 
Heli Arnberg 014 266 7746
Sari Koivisto 014 266 3102

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito
Leila Hämäläinen 014 266 4964
Auli Majuri-Naappi 014 266 3103
Sari Ruokolainen 014 266 7591

Palvelusetelin arvo / suuruuspäätökset
Eila Isomäki 014 266 1397
Kirsi Hiironen 014 266 7054