Hakeminen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

p. 014 266 3100

  • ma, ti, to 9-12
  • ke 12-15

varhaiskasvatus.palveluohjaus(at)jkl.fi
​(ei henkilötunnuksia viestiin tietoturvan vuoksi)

Palveluohjaus sijaitsee osoitteessa Väinönkatu 1, 4. krs. 

Asiakasmaksusihteereiden yhteystiedot

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta:

Päiväkodit: Heli Arnberg 014 266 7746

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:
Leila Hämäläinen 014 266 4964, Auli Majuri-Naappi 014 266 3103 ja Sari Ruokolainen 014 266 7591

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Varhaiskasvatukseen ei ole erillistä hakuaikaa, vaan hakea voi ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkua. Jos hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saamisesta, on paikkaa haettava mahdollisimman pian. 

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemus on voimassa yhden vuoden. Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta.

Saat automaattikuittauksen hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi on vastaanotettu.

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta ollaan perheeseen yhteydessä hyvissä ajoin ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Palveluohjaus kartoittaa sopivat vapaat varhaiskasvatuspaikat ja tekee päätökset yhteistyössä päiväkodinjohtajien kanssa. Perheen toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Huoltajat saavat tiedon varhaiskasvatuspaikasta sähköisellä päätöksellä.

Tulevasta varhaiskasvatuspaikasta otetaan perheeseen yhteyttä ja sovitaan varhaiskasvatukseen tutustumisesta.

Tulostettavat lomakkeet

* Hakulomake varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja kerhoon

Palvelusetelihakemus / esiopetuksen ostopalveluhakemus

* Tietojenmuutos-/irtisanomislomake (kunnallinen varhaiskasvatus)

* Tietojenmuutos-/irtisanomislomake (yksityinen varhaiskasvatus)

Day care application

 

Varhaiskasvatuspaikan vaihto

Kun lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa ja lapselle halutaan hakea siirtoa toiseen toimintapisteeseen, haetaan siirtoa sähköisen asioinnin kautta. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaan kuin varhaiskasvatuspaikkoja vapautuu. Pääsääntöisesti siirrot toteutetaan elokuussa käynnistyvän toimintavuoden alusta. Paperisen siirtolomakkeen saa omasta päiväkodista.

Seudullinen hakeminen

Seutusopimuksen mukaan jyväskyläläiset tai kaupunkiin muuttavat perheet voivat hakea päivähoito- tai esiopetuspaikkaa Jyväskylän lisäksi myös muista seudullisen palvelualueen kunnista: Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Päivähoitohakemus jätetään aina omaan asuinkuntaan. Hoitopaikat järjestetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Henkilötietojen käsittely

Varhaiskasvatuksen vastuualuejohtaja toimii palvelualueen henkilörekisterien vastuuhenkilönä. Rekisteriselosteet ovat nähtävillä päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen palvelukeskuksessa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Tietosuojaseloste (pdf)

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

p. 014 266 3100

  • ma, ti, to 9-12
  • ke 12-15

varhaiskasvatus.palveluohjaus(at)jkl.fi
​(ei henkilötunnuksia viestiin tietoturvan vuoksi)

Palveluohjaus sijaitsee osoitteessa Väinönkatu 1, 4. krs. 

Asiakasmaksusihteereiden yhteystiedot

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta:

Päiväkodit: Heli Arnberg 014 266 7746

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:
Leila Hämäläinen 014 266 4964, Auli Majuri-Naappi 014 266 3103 ja Sari Ruokolainen 014 266 7591