Esiopetus

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus opastaa perheitä lapsen esiopetuksen järjestelyihin ja hakemiseen liittyvissä asioissa. 

Paikan päällä asiointi onnistuu parhaiten ajanvarauksella. Palveluohjaus sijaitsee osoitteessa Väinönkatu 1, 4. krs. 

p. 014 266 3100

  • ma, ti, to 9-12
  • ke 12-15

varhaiskasvatus.palveluohjaus(at)jkl.fi
​(ei henkilötunnuksia viestiin tietoturvan vuoksi)

Palveluohjaus sijaitsee osoitteessa Väinönkatu 1, 4. krs. 

Asiakasmaksusihteereiden yhteystiedot

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta:

Päiväkodit: Heli Arnberg 014 266 7746

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:
Leila Hämäläinen 014 266 4964, Auli Majuri-Naappi 014 266 3103 ja Sari Ruokolainen 014 266 7591

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Vuonna 2015 voimaan tulleen perusopetuslain muutoksen myötä, jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja, mutta siten, että esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä. Jyväskylässä esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetuksen päivittäinen aika vaihtelee päiväkodeittain ollen joko klo 8.30 - 12.30 tai klo 9.00 - 13.00. Ruotsinkielinen esiopetus järjestetään Onnimannin päiväkodissa.

Lapselle järjestetään esiopetuspaikka ensisijaisesti mahdollisimman läheltä kotia. Näin lapsella on mahdollisuus luoda kaverisuhteita tulevan koulun aloituksen näkökulmasta. Esiopetus ja koulut tekevät kiinteää yhteistyötä esiopetusvuoden aikana. Säännölliset vierailut tutustuttavat esiopetuksen oppilaan koulumaailmaan ja tulevan koulun arki, käytänteet ja väki opitaan tuntemaan yhteisissä tapaamisissa leikkien ja pelien kautta.

Kaikilla esiopetuksessa olevilla lapsilla on tarvittaessa käytettävissään erityislastentarhanopettajan, koulupsykologin ja kuraattorin palvelut. Puheterapeutin sekä toiminta- ja fysioterapeutin palvelut ovat myös mahdollisia.

Jyväskylän esiopetussuunnitelma
Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 
 

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus opastaa perheitä lapsen esiopetuksen järjestelyihin ja hakemiseen liittyvissä asioissa. 

Paikan päällä asiointi onnistuu parhaiten ajanvarauksella. Palveluohjaus sijaitsee osoitteessa Väinönkatu 1, 4. krs. 

p. 014 266 3100

  • ma, ti, to 9-12
  • ke 12-15

varhaiskasvatus.palveluohjaus(at)jkl.fi
​(ei henkilötunnuksia viestiin tietoturvan vuoksi)

Palveluohjaus sijaitsee osoitteessa Väinönkatu 1, 4. krs. 

Asiakasmaksusihteereiden yhteystiedot

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta:

Päiväkodit: Heli Arnberg 014 266 7746

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:
Leila Hämäläinen 014 266 4964, Auli Majuri-Naappi 014 266 3103 ja Sari Ruokolainen 014 266 7591