Vaskooli - Kasvun ja oppimisen asiakasraati

Jätä kommentteja tai kysy Vaskoolilta

Kasvun ja oppimisen palveluiden asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä Vaskoolin käsittelyyn sähköpostitse:

kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi

Vaskoolin kevään tapaamisajat:

2.2.2021

18.3.2021

12.4.2021

19.5.2021

Lisätietoja Vaskoolin toiminnasta:
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, puh. 014 266 7746  
 

Vaskooli - Kasvun ja oppimisen asiakasraati jatkaa laajennettuna Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraadin toimintaa. Vaskooliin ilmoittautui 25.9. mennessä mukaan 26 huoltajaa kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista sekä perusopetuksen ensimmäiseltä ja toiselta vuosiluokalta eri puolilta Jyväskylää. Vaskoolissa huoltajat voivat osallistua ja vaikuttaa sekä kehittää yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja koululaiseksi.  

Vaskooli kokoontuu noin 6 kertaa toimintavuoden aikana. Vaskoolin tapaamisisissa käsitellään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ajankohtaisia asioita. Tapaamiset järjestetään eri puolilla Jyväskylää sijaitsevissa päiväkodeissa ja kouluissa. Koronaepidemia-aikana kokoontumiset hoidetaan poikkeuksellisesti etäyhteydellä.

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa on toiminut vanhempien osallistumisen ja vaikuttamisen kanava, asiakasraati, vuodesta 2008 lähtien. Raadin toiminta on tarjonnut huoltajille säännöllisen mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuspalvelujen arviointiin ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimintakauden 2019-2020 tapaamisissa kuultiin muun muassa varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksestä, lapsen joustavan opinpolun rakentumisen käytänteistä, kiusaamisen ehkäisystä, kaveri- ja tunnetaitojen kehittymisestä sekä ympäristökasvatuksesta.

Varhaisen tuen käytännöt varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisen aiheena

Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisessa 2.2.2021 aiheena oli varhaisen tuen käytännöt varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Aihetta olivat alustamassa Jyväskylän kasvun ja oppimisen palveluista pedagoginen asiantuntija Taru Kivijärvi sekä oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino.

Lainsäädäntö ja opetussuunnitelmat velvoittavat, että jokaisella lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytössä on tuen kolmiportaisuuden malli: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen painopiste on yleisessä ja tehostetussa tuessa. Yhtenäisen opinpolun kehittäminen edesauttaa tuen jatkumoa ja tiedon siirtymistä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen.

Lähtökohtana ja pohjana on laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yleinen tuki, joka kuuluu jokaiselle lapselle. Arjen kaikki tilanteet ovat tuen näkökulmasta ohjaus- ja opetustilanteita. Aikuisen tehtävä on luoda myönteisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen ilmapiiri, jossa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Lapset huomioidaan yksilöllisesti ja ohjataan lasta eteenpäin. Toimintatapoja ja oppimisympäristöä muokataan monin eri tavoin niin, että lapsi pystyy ottamaan haltuun asioita omien taitojensa ja vahvuuksiensa mukaan.  Jokaisella on jossakin vaiheessa jotain harjoiteltavaa, joten tuen suunnittelun lähtökohtana on lapsen tarpeet.  

Tuen suunnittelu ja toteuttaminen tehdään tiiviissä monialaisessa yhteistyössä, johon kuuluvat huoltajat, työntekijät sekä eri yhteistyötahot ja verkostot.Varhaiskasvatusta ja perusopetusta järjestetään lähipalvelun ja inkluusioajattelun periaatteella. Olennaista on, että tiedetään tuen tarpeet ja resurssit suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti ja lapsi saa tarvitsemansa tuen.

Keskustelussa todettiin, että tuen asioissa on tärkeää olla ajoissa liikkeellä eli toimia etupainotteisesti. Keskusteltiin myös, että termien tuntemisen ja ymmärtämisen merkityksestä. Jyväskylän varhaiskasvatus ja perusopetus saivat hyvää palautetta hyvästä yhteistyöstä sekä osaamisen hyödyntämisestä. 

Illan diasarja

Yhtenäinen opinpolku ja palveluverkko Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisen teemana

Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisessa 11.11.2020 teemana oli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhtenäinen opinpolku ja palveluverkko. Raatilaiset pääsivät kertomaan näkemyksiään yhtenäisen opinpolun jatkumoon varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä kuulemaan Vesangan päiväkotikoulun kokemuksia heillä meneillään olevasta Reppueskari-toiminnasta. Selvitystyö palveluverkon osalta esiopetuksen siirtämisestä koulujen yhteyteen on menossa päätöksentekoon ensi keväänä.  

Yhtenäisestä opinpolusta Vaskoolin jäsenille olivat kertomassa palvelujohtajat Päivi Koivisto ja Sami Lahti sekä rehtori Joel Linna ja pedagoginen johtaja Anu Lievonen Vesangan päiväkotikoulusta. Palveluverkosta kertoi illassa hankearkkitehti Kaisa Jokinen Tilapalvelusta.

Yhtenäisen opinpolun jatkumo helpottaa lapsen sujuvaa siirtymistä esiopetuksesta kouluun, jolloin myös oppilastuntemus lisääntyy. Tutut kaverit, ympäristö ja aikuiset edesauttavat lapsen siirtymävaihetta. Yhtenäinen pedagogiikka, siirtymävaiheen häivyttäminen ja yhteiset tavoitteet edistävät joustavan ja yhtenäisen opinpolun onnistumista.

Meneillään oleva varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon selvitystyö on ensimmäistä kertaa yhteinen palveluverkkosuunnitelma. Esiopetus kouluille -selvitys sisältää myös lapsivaikutusten arvioinnin. Raatilaiset kokivat esiopetuksen siirtämisen osalta tärkeäksi huomioonotettavaksi seikaksi muun muassa turvallisen kouluympäristön takaamisen esiopetusikäisille lapsille esimerkiksi käytävä- ja ulkoilutilanteissa. Esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatuksen järjestäminen koulun tiloissa koettiin myös tärkeäksi.

Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskooli on varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden huoltajien osallistumisen ja vaikuttamisen foorumi. Vaskoolissa huoltajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan sekä kehittämään yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja koululaiseksi.

Jätä kommentteja tai kysy Vaskoolilta

Kasvun ja oppimisen palveluiden asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä Vaskoolin käsittelyyn sähköpostitse:

kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi

Vaskoolin kevään tapaamisajat:

2.2.2021

18.3.2021

12.4.2021

19.5.2021

Lisätietoja Vaskoolin toiminnasta:
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, puh. 014 266 7746